Det nordiske kredittmarkedet

Hvorfor vi investerer i Norden

Det nordiske kredittmarkedet

Norden er en region med et sterkt juridisk rammeverk, effektive institusjoner. Generelt er det også god eierstyring og selskapsledelse, noe som bidrar til muligheter for god langsiktig avkastning.

De relativt små, åpne og fleksible økonomiene vi har i Norden har gitt fruktbar grobunn for meget konkurransedyktige selskaper som ofte kjennetegnes av sterk innovasjonsevne og tilpasningsdyktighet til ny teknologi.

Det nordiske kredittmarkedet tilbyr mange investeringsmuligheter på tvers av mange sektorer, noe som gir rom for god diversifisering. Dette krever dog at man må ha ressurser og kompetanse på kredittvurdering, da offentlig godkjente kredittratingbyråer generelt har liten dekning i det nordiske markedet.

 

 

 

Arctic Return is a UCITS crossover credit fund that invests primarily in the Nordics. A minimum of 70% of the portfolio must consist of bonds with Investment Grade credit metrics. Weighted average rating per today is BBB-. The interest duration of the fund must be less than one year and the credit duration (average tenor) must be less than four years. Key focus is high liquidity and low volatility for the fund as a whole and thus the high yield part of the portfolio is generally in the short end of the curve. The fund managers have a strong track record and extensive experience.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.