Investeringsfilosofi og prosess

Investeringsfilosofi og prosess

Vår investeringsfilosofi er fokusert på oppnåelse av absolutt avkastning.

Gjennom en investeringsprosess bygd på grundig proprietær analyse og egenutviklet kredittmodell søker vi etter attraktive kredittpapirer, hovedsakelig i det nordiske kredittmarkedet.

Vår selskapsanalyse inkluderer analyse av blant annet forretningsmodell, markedsposisjon, produkt- og tjenestetilbud, lønnsomhet, samt risiko- og ESG-faktorer. Vi er spesielt opptatt av å avdekke nedsiderisiko, både operativt og finansielt.

Fondet er aktivt forvaltet gjennom valg av kreditter og ikke gjennom trading. Vi er hovedsakelig aktive i primærmarkedet for obligasjonsutstedelser og har god diversifisering på sektorer med anslagsvis rundt 70 ulike posisjoner. Vi fokuserer løpende på «risk/reward» i markedet for oppnå positiv absolutt avkastning.