Fondet

Gjennom en investeringsprosess bygd på grundig proprietær analyse leter vi etter attraktive norske investeringer med riktig kombinasjon av kvalitet og verdsettelse. Arctic Norwegian Value Creation er et indeksuavhengig, aktivt forvaltet fond.

Et investeringsteam med omfattende industriell og finansiell erfaring fra norden samarbeider om å konstruere porteføljen gjennom plukking av enkeltaksjer. Målet er å skape den best mulige porteføljen til enhver tid ved å investere i alle sektorer av det norske aksjemarkedet.

Arctic Norwegian Value Creation har siden oppstart skapt betydelig meravkastning sammenlignet med Oslo Børs Hovedindeks. Volatiliteten har vært lavere enn markedet, og fondets turnover har vært moderat. Siden oppstart har fondet hatt en viss defensiv karakter og har typisk slått markedet i måneder med negativ markedsavkastning, mens volatiliteten har vært forholdsvis lav. Fondet har en moderat konsentrasjon, og har idag omtrent 40 posisjoner. Turnover har vært relativ lav, mens den aktive andelen vanligvis ha vært over 60%.