Det nordiske kredittmarkedet

Hvorfor vi investerer i det nordiske markedet

Det nordiske kredittmarkedet

Norden er en region med et sterkt juridisk rammeverk, effektive institusjoner. Generelt er det også god eierstyring og selskapsledelse, noe som bidrar til muligheter for god langsiktig avkastning.

De relativt små, åpne og fleksible økonomiene vi har i Norden har gitt fruktbar grobunn for meget konkurransedyktige selskaper som ofte kjennetegnes av sterk innovasjonsevne og tilpasningsdyktighet til ny teknologi.

Det nordiske kredittmarkedet tilbyr mange investeringsmuligheter på tvers av mange sektorer, noe som gir rom for god diversifisering. Dette krever dog at man må ha ressurser og kompetanse på kredittvurdering, da offentlig godkjente kredittratingbyråer generelt har liten dekning i det nordiske markedet.

 

 

 

Arctic Nordic Investment Grade is a UCITS credit fund that invests primarily in the Nordics. The fund only invests in bonds issued by companies with an Investment Grade credit metrics (AAA til BBB-). Weighted average for the fund per today is BBB+. Both interest rate duration and credit duration (tenor) must be less than five years and focus on high liquidity and low volatility. The reference index is OSE’s 3 month Government certificate index (ST1X). The fund managers have a strong track record and extensive experience.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.