Investeringsfilosofi og prosess

Vår investeringsfilosofi er fokusert på oppnåelse av absolutt avkastning.

Gjennom en investeringsprosess bygd på grundig proprietær analyse og egenutviklet kredittmodell søker vi etter attraktive kredittpapirer, hovedsakelig i det nordiske kredittmarkedet.

Vår selskapsanalyse inkluderer analyse av blant annet forretningsmodell, markedsposisjon, produkt- og tjenestetilbud, lønnsomhet, samt risiko- og ESG-faktorer. Vi er spesielt opptatt av å avdekke nedsiderisiko, både operativt og finansielt.

Fondet er aktivt forvaltet gjennom valg av kreditter og ikke gjennom trading. Vi er hovedsakelig aktive i primærmarkedet for obligasjonsutstedelser og har god diversifisering på sektorer med anslagsvis rundt 70 ulike posisjoner. Vi fokuserer løpende på «risk/reward» i markedet for oppnå positiv absolutt avkastning.