Det nordiske kredittmarkedet

Hvorfor vi investerer i det nordiske markedet

Det nordiske kredittmarkedet

Norden er en region med et sterkt juridisk rammeverk, effektive institusjoner. Generelt er det også god eierstyring og selskapsledelse, noe som bidrar til muligheter for god langsiktig avkastning.

De relativt små, åpne og fleksible økonomiene vi har i Norden har gitt fruktbar grobunn for meget konkurransedyktige selskaper som ofte kjennetegnes av sterk innovasjonsevne og tilpasningsdyktighet til ny teknologi.

Det nordiske kredittmarkedet tilbyr mange investeringsmuligheter på tvers av mange sektorer, noe som gir rom for god diversifisering. Dette krever dog at man må ha ressurser og kompetanse på kredittvurdering, da offentlig godkjente kredittratingbyråer generelt har liten dekning i det nordiske markedet.

 

 

 

Arctic High Return is a UCITS credit fund that invests in high yield bonds and targets an annual return of 5-10%. The fund invests primarily in companies in the Nordic high yield universe with a focus on absolute return. We aim towards the better part of the high yield segment with a weighted average for the fund around BB-/B+. Interest rate duration for the fund must be less than three years and credit duration (tenor) will be less than five years. The reference index is OSE’s 3 month Government certificate index (ST1X). The fund managers have a strong track record and extensive experience.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.