Fondet

Høy avkastning fra opportunistiske investeringer i det nordiske kredittmarkedet.

Fondet

Gjennom en investeringsprosess bygd på grundig proprietær analyse og egenutviklet kredittmodell søker vi etter attraktive kredittpapirer, hovedsakelig i det nordiske kredittmarkedet.

Fondet er aktivt forvaltet og har god diversifisering på sektorer med anslagsvis rundt 70 ulike posisjoner. Vi fokuserer løpende på «risk/reward» for oppnå positiv absolutt avkastning.Fondets målsetning er å oppnå en årlig avkastning på 5—10 % ved å investere i kredittpapirer med fokus på absolutt avkastning. Fondets valg av en referanse som har en positiv årlig avkastning, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X), reflekterer dette investeringsmålet. Fondet sikter mot en gjennomsnittlig kredittrisiko i den beste delen av High Yield-segmentet. Fondet vil søke å ha en veldiversifisert portefølje basert på vår egen kredittanalyse. Fondet kan investere i renteinstrumenter som dekker hele rentekurven, men fondet skal ha en gjennomsnittlig kredittløpetid på under 5 år og rentebinding skal ligge mellom 0 og 3 år.

Fondet er et UCITS-fond og følger risikobegrensningene i dette regelverket.

 

 

 

Arctic High Return is a UCITS credit fund that invests in high yield bonds and targets an annual return of 5-10%. The fund invests primarily in companies in the Nordic high yield universe with a focus on absolute return. We aim towards the better part of the high yield segment with a weighted average for the fund around BB-/B+. Interest rate duration for the fund must be less than three years and credit duration (tenor) will be less than five years. The reference index is OSE’s 3 month Government certificate index (ST1X). The fund managers have a strong track record and extensive experience.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.