Investeringsfilosofi og prosess

Investeringsfilosofi og prosess

Vår investeringsfilosofi er fokusert på oppnåelse av absolutt avkastning.

Gjennom en investeringsprosess bygd på grundig proprietær analyse og egenutviklet kredittmodell søker vi etter attraktive kredittpapirer, hovedsakelig i det nordiske kredittmarkedet.

Vår selskapsanalyse inkluderer analyse av blant annet forretningsmodell, markedsposisjon, produkt- og tjenestetilbud, lønnsomhet, samt risiko- og ESG-faktorer. Vi er spesielt opptatt av å avdekke nedsiderisiko, både operativt og finansielt.

Fondet er aktivt forvaltet gjennom valg av kreditter og ikke gjennom trading. Vi er hovedsakelig aktive i primærmarkedet for obligasjonsutstedelser og har god diversifisering på sektorer med anslagsvis rundt 70 ulike posisjoner. Vi fokuserer løpende på «risk/reward» i markedet for oppnå positiv absolutt avkastning.

 

 

 

Arctic High Return is a UCITS credit fund that invests in high yield bonds and targets an annual return of 5-10%. The fund invests primarily in companies in the Nordic high yield universe with a focus on absolute return. We aim towards the better part of the high yield segment with a weighted average for the fund around BB-/B+. Interest rate duration for the fund must be less than three years and credit duration (tenor) will be less than five years. The reference index is OSE’s 3 month Government certificate index (ST1X). The fund managers have a strong track record and extensive experience.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.