Bærekraft

Bærekraftige investeringer i Life Science

Bærekraft
  • Vi bruker FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG) som en retningslinje for hva som skal prioriteres.
  • I vår bransje er mål 3 - "God helse og velvære" mest i fokus, men alle målene er sammenkoblet.
  • Innovasjon er nøkkelen til å oppnå UN Health SDG. Investering i helsevesenet er en måte å bidra til å nå dette målet og en bærekraftig fremtid.

Arctic Aurora LifeScience har fra start hatt ambisjon om å integrere bærekraft i vår investeringsprosess. Vi er overbevist om at dersom vi tar hensyn til viktige ESG-faktorer, reduseres risikoen, forbedrer våre investeringsbeslutninger og dermed forbedrer resultatet for våre investorer.  I tillegg tror vi at den eneste levedyktige måten for et selskap å skape langsiktig økonomisk suksess er å forvalte sin virksomhet på en bærekraftig måte. 

Vi investerer både i store farmasøytiske selskaper med store produksjonsanlegg og over 100 000 ansatte, samt små bioteknologibedrifter som ikke er mye mer enn et laboratorium og noen få forskere. Disse selskapene står overfor svært forskjellige utfordringer, og analysere dem fra et ESG-perspektiv krever forskjellige tilnærminger. For de store selskapene stammer vi i stor utstrekning fra dataene fra selskapene selv eller eksterne leverandører, som Carbon Disclosure Project (CDP). 

Vårt arbeid har resultert i en proprietær sjekkliste som foreslår en modell for hvordan investorer kan vurdere bioteknologiselskaper med hensyn til bærekraft. Modellen fokuserer på fire områder; Innovasjonskapasitet, sikker og etisk produktutvikling, eierstyring og tilgang til helse, hvor innovasjonskapasitet er en nødvendighet for en bærekraftig virksomhet og for langsiktig avkastning på investeringen.

 

 

Arctic Aurora LifeScience is an equity fund investing in global biotechnology and pharmaceutical companies. The fund is run by former portfolio manager in the Swedish AP3 Fonder, Ulrica Bjerke, as well as Dr. Torbjørn Bjerke, both with 20 years of experience from the market. Arctic Aurora LifeScience was launched in May 2016 with both hedged and un-hedged share classes.

Past performance in Arctic Aurora LifeScience is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may for this fund vary considerably within periods.