Det er fremdeles usikkert hvor hardt sykdommen vil ramme i ulike deler av verden, men det ble økende fokus på hvor mye den økonomiske aktivitet vil falle i kjølvannet av den. Det er verdt å ha med seg at oppgangen i fjor høst kom som følge av forventninger om tiltagende økonomisk vekst etter et svakt 2019. Coronaviruset vil være en midlertidig brems på økonomisk aktivitet og inntjening, hvor lenge og hvor kraftig påvirkningen vil være er foreløpig heftet med stor usikkerhet. Februar endte ned 9% i Norge, 4% i Norden og 6% globalt, alle målt i NOK.   

Det vil fortsatt ta tid før vi ser effekter fra viruset i offentlig statistikk, men diverse indikatorer, kommentarer fra selskaper og bilder av tomme gater tyder på at aktiviteten er svært lav i områder med smitte. For eksempel var kullforbruket til elektrisitet i Kina ned 35-40% og trafikk ned 50% i ukene etter kinesisk nyttår sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av februar kom den laveste målingen på kinesisk industri-PMI siden finanskrisen. Dette er som forventet gitt alle nedstengninge som følge av coronaviruset. Det store spørsmålet er om det verste allerede er bak oss, samt om vi vil se like dramatiske utslag i Europa og USA som følge av virusutbrudd.

I Europa er det fortsatt bedring i innkjøpssjefsindeksen for industrien i Tyskland og flere av de nordiske leverandørene til europeisk industri indikerer at vekstraten bunnet i Q4 2019. Selv om den amerikanske ISM-indeksen har snudd til moderat ekspansjon, er det for tidlig å friskmelde industrisektoren i USA. Oljeprisen er 50 $/fat ved utgangen av februar etter å ha falt 12% i måneden og 23% hittil i år. Markedet håper at OPEC vil gjennomføre enda sterke kutt i produksjonen på deres neste møte i starten av mars. Aluminium er ned 1,5% i februar og 7% hittil i år. Lakseprisen er fortsatt sterk ettersom det er lite fisk i markedet i første kvartal.

Lange statsrenter har falt markant denne måneden som følge av forvetninger om lavere økonomisk vekst og rentekutt. 10 års statsrente i USA er med 1,3% på det laveste nivået vi har sett, noe som har ført til en invertert rentekurve, altså at 10 års renten er lavere enn 3 måneders renten. Det kan tyde på at rentemarkedet forventer lavere økonomisk vekst og fallende styringsrenter. Den norske kronen har svekket seg 2% mot dollar i februar.

Oljeservice, shipping og Norwegian Air Shuttle er blant taperne på Oslo Børs hittil i år. På vinnerlisten finner vi defensive og grønne aksjer som bl.a. Entra, Gjensidige, Scatec Solar og Tomra. I Norden er det også ganske stor forskjell mellom de beste og svakeste sektorene. Hittil i år har defensive sektorer som helse og eiendom best avkastning med hhv. 8 og 5 prosent avkastning. I motsatt ende finner vi sektorene energi og industri som begge er ned henholdsvis 6 og 5 prosent. I februar har IT og helse vært vinnere med hhv. 0 og -1 prosent avkastning.  Forbruksvarer og energi vært tapere med hhv. - 9 og - 8 prosent avkastning. Alle avkastningstall er målt i NOK.