Hjem   |   Logg inn   |   Ny kunde   |   Langsiktig sparing   |   Avkastning   |   Aksjesparekonto   |   IPS   |   Fond   |    Ord&uttrykk   |   Kontakt 

 

Du sparer. Vi investerer. Så enkelt.


Pensjonskapitalen er ditt investeringsansvar

Den totale pensjonskapitalen som du skal leve av når du går av med pensjon, består av utbetaling fra folketrygden, opptjent tjenestepensjon, og annen pensjonssparing.

Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan du plasserer den delen av pensjonskapitalen du har mulighet til å påvirke, slik at din pensjon blir så god som mulig.

Individuell pensjonssparing (IPS) og aksjesparekonto (ASK) er skattegunstige alternativer som kan benyttes som ekstra tilskudd til din pensjon.  

 

Folketrygden anser vi som din renteplassering

Hvert år innbetaler du 18,1 prosent av inntekten din opptil 7,1G* til folketrygden for oppbygging av fremtidig pensjonskapital. Dette er kapital som typisk plasseres konservativt for å sikre din alderdom. Vi i Arctic mener dette er å anse som dine renteplasseringer i porteføljen til din pensjonskapital.

Du kan sjekke på NAV.no/hva_kan_jeg_få_i_pensjon, og beregne hva du får i pensjon ved tiltenkt pensjonsalder. Ønsker du høyere årlige utbetalinger må du spare - og det helst så tidlig som mulig.

ASK, IPS og andre fond er dine aksjeinvesteringer

Vi anbefaler deg å undersøke hvor stor pensjonskapital du har, hvordan kapitalen er plassert og se beregningene på hvor mye du får i pensjon. Vi tror det kan være lurt å også spare inntil kr 40.000 i året i IPS.

Din IPS-sparing kan investeres langsiktig i aksjer for å oppnå høyere avkastning. Finans Norge forventer en langsiktig årlig avkastning på 7,5 prosent ved å investere i det norske aksjemarkedet. Dette kan dermed gi en romsligere økonomi når man begynner å trappe ned etter mange år i arbeidslivet. IPS gir deg også anledning til å styre når du skal begynne uttaket av investeringene etter fylte 62 år - avhengig av dine planer og ønsker for pensjonisttilværelsen.

Sett deg gjerne et mål for din fremtidige pensjon og start sparingen i dag.


                                                             .                    Avkastning Arctics fond  |  Aksjesparekonto  |  IPS  |  
Logg inn

 

Arctic Fund Management er en del av Arctic-gruppen, et av Norges ledende finanskonsern. Vi tilbyr åtte fond hvor flere er rangert blant de aller beste innen sin kategori. 

*pr 1.5.2017 er G kr 93.634. 7,1 G er kr 664.801 og 18,1 % av dette beløpet er kr 120.328