Like viktig for aksjemarkedene i april var kanskje at flere makroøkonomiske tall kom inn bedre enn forventet. Det begynte allerede i Kina i mars og fortsatte der i april. Blant annet viste tallene klare tegn til at kinesisk økonomi nå igjen blir stimulert av økt tilgang på kreditt. Tall fra resten av Øst-Asia var fortsatt svake, men i Europa så vi tegn til stabilisering i forhold til den nedturen vi har hatt de siste 6 månedene av fjoråret. Mot slutten av april fikk vi så overraskende sterke BNP tall for 1. kvartal 2019 i USA. Til tross for disse sterke makrotallene gikk ikke internasjonale renter særlig mye opp i april. Foreløpig er ikke tallene sterke nok til å skape forventninger om at de store sentralbankene vil sette opp rentene i løpet av 2019.

Unntaket er Norge der man forventer at Norges Bank vil fortsette å øke rentene noe. Norsk økonomi går igjen ganske godt på ryggen av et stadig sterkere oljemarked. Oljeprisen steg videre i april med noe over 6 prosent. Øvrige råvarepriser innen metaller og korn gikk stort sett noe ned i april. Dette førte likevel ikke til at energisektoren ble noen vinner på børsene i april. Muligens ble energisektoren holdt noe tilbake på børsene fordi naturgassprisen fortsatte å være svak på begge sider av Atlanterhavet.

I de fleste land har børsene nå steget jevnt og trutt i alle de fire første månedene av 2019, og mange børser har allerede tatt igjen det de tapte de tre siste månedene i 2018. Oslo Børs er dog et lite unntak; kanskje i takt med energisektoren internasjonalt. Med et lite unntak for USA er børsene ennå ikke avskrekkende dyre.

 

Arctics Fixed Income Funds are managed by Trond Tømmerås, Cathrine Foyn and Vegard Kjølhamar. The funds invest in Norwegian and Nordic bonds and the team works closely with Arctic's equity team in their credit analyzes of the individual companies. The Arctic Return Fund is ranked at the top of all highest yielding fund in the Norwegian market of all Norwegian short bond funds (Source: Morningstar January 10, 2018)

Historical returns in Arctic's Fixed Income funds are no guarantee for future returns. Future returns will depend, among other things, on market development, managerial skill, fund risk and management costs of the various share classes. The return may at times be negative as a result of price losses.