Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Praktisk regnskapsarbeid, inkludert utarbeidelse av konsernregnskap
 • Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig så vel som i team
 • Strukturert, nøyaktig og analytisk med en positiv innstilling og stå-på-vilje
 • Evne til å jobbe på tvers av organisasjonen og å bygge relasjoner

Arbeidsoppgaver

 •  Være hovedansvarlig for utarbeidelse av konsernets regnskap og periodiske rapporter
 • Oppfølging av rapporteringer fra konsernets selskaper i Norge og internasjonalt
 • Ved årsoppgjør, ha ansvaret for konsernregnskapet fra A til Å, herunder noter
 • Bidra til videreutvikling av rutiner og systemer for rapportering i konsernet
 • Bidra ifm budsjett- og prognosearbeid
 • Være en ressursperson for ledelsen og regnskapsfunksjonene i konsernet

Vi tilbyr

 • En nyetablert stilling innen regnskap og finans
 • Faglige utfordringer i et finansmiljø i vekst
 • Godeutviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Moderne kontorer sentralt i Oslo

Søknad sendes professionals@arctic.com  snarest mulig og innen 8.3.2017.  Spørsmål kan rettes til Thomas Joa (48 40 31 40) eller Barbro Pedersen (48 40 31 92).