Privatkunder

Privatkunder kan investere i Arctic Asset Managements fond gjennom vår digitale løsning. Arctic Asset Management tilbyr Aksjesparekonto, IPS og investeringer direkte i et av Arctics syv fond. Du blir kunde av Arctic Asset Management på to minutter ved bruk av BankID.

Ta gjerne kontakt med oss

Bli kunde

Bli kunde hos Arctic Asset Management i dag og invester i noen av Norges aller beste fond. Dette kan du gjøre gjennom en Aksjesparekonto, IPS og en ordinær fondskonto.


Logg inn


Langsiktig sparing

Sparer du til pensjon mener vi i Arctic at din private sparing bør være i aksjer. Om du sparer langsiktig i en aksjesparekonto, i en IPS eller i enkeltfond er det lurt å ta noe risiko. Avkastning i aksjemarkedet vil svinge på kort sikt, men over tid vil du kunne få god avkastning. Når du igjen får avkastning på din egen gevinst får du noe som omtales som "renters rente". "Renters rente" kan fort gi veldig mye penger, for eksempel når du sparer til pensjon.


Aksjesparekonto - ASK

På Arctics aksjesparekonto får du en enkel løsning tilpasset folk flest. Her vil du kunne spare i Arctics aksjefond og hvis ønskelig, sett opp din familie for å få oversikt over hele familiens sparing på ett sted.


Individuell pensjonssparing - IPS

Individuell Pensjonssparing (IPS) gir deg som privatperson mulighet til å spare inntil kr 40 000,- i året - et godt og nødvendig tilskudd til din pensjon. Med ny og forbedret IPS vil du få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Med en sats på 23 prosent vil du for skatteåret 2018 kunne få en reduksjon i skatt på inntil kr 9 400,-. IPS har 18-års grense og dine sparepenger vil kunne utbetales fra fylte 62 år - da over en periode på minimum 10 år.


Fond

Ønsker du å plassere i fond utenfor ordningene aksjesparekonto eller IPS?


Ord og uttrykk

 Lurer du på hva ting betyr? Her har vi samlet noen ord og uttrykk som kan komme godt med.

Aksjesparekonto: En sparekonto hvor du kun har lov til å ha aksjer og aksjefond.
 
AFP: "Avtalefestet pensjon" er førtidspensjonspordning for de mellom 62 og 67. Ikke alle har AFP, som var ment som en ordning for spesielt arbeidskrevende yrker. 

Aksjer
: En aksje er en eierandel i et selskap. Så enkelt. Eier du en aksje er du en "aksjonær".

Aldersgrense
: Aksjesparekonto kan du ha fra du blir født. IPS får du ikke opprette før fylte 18 år. Med IPS kan utbetalingen starte fra tidligst fylte 62 år.
 
Avkastning: Det du "tjener" på dine investeringer. Avkastningen kan være både negativ og positiv. Over tid forventer Finans Norge at årlig avkastning i aksjemarkedet er rundt 7,5%. 

Folketrygden
: Det staten sparer for deg. Hvert år innbetaler du 18,1 prosent av lønn begrenset opp til 7,1 G. I 2017 er dette tallet 120.328,- kr pr år.

Fond
: Et fond samler flere aksjer eller rentepapirer. Dette senker risikoen for å velge feil. Også er det noen som sitter å passer på pengene dine. Hele tiden.

Fripolise: En fripolise er en pensjonsforsikring du får dersom du slutter hos en privat arbeidsgiver. Du kan velge å fortsette å betale på en fripolise, eller la den stå til pensjonsalder. 

G
: En "G" er ett grunnbeløp. G vedtas av Stortinget hvert år og utgjør en fastsatt sum som brukes som grunnlag for beregning av trygd og pensjon. Per mai 2019 er 1G kr 99 858,-.

Innskuddspensjon: De aller fleste nordmenn som jobber i det private næringslivet har i dag "innskuddspensjon". Det betyr at din arbeidsgiver setter inn et innskudd av din lønn, gjerne mellom 2 og 7 prosent for de som tjener opp til ca 700 000. Din pensjon er summen av innskuddet og den avkastningen du har hatt på din pensjon. 

IPS: Individuell pensjonsparing (IPS) gir alle nordmenn mulighet til å spare i en skattegunstig ordning. Nå kan du trekke fra det du sparer i IPS, opp til 40 000,- kr på din skattemelding. I kroner og øre er dette 9 400,- kr hvis du sparer maksbeløpet. Egentlig så betyr det at du får 23 prosent avslag på din pensjonssparing. 

Obligasjon
: En obligasjon er gjeld utstedt av f.eks et selskap. I praksis tar selskapet opp et lån hos de som kjøper obligasjonen og betaler tilbake i form av renter. Obligasjoner har ulik lengde og kan kjøpes og selges, gjerne da i et obligasjonsfond - også kjent som et rentefond.  

Pensjon
: Din pensjon er det samlede beløpet du får utbetalt det året du velger å bli pensjonist. Du kan bli pensjonist fra du fyller 62 år, eller velge å jobbe til du blir 75 år. Din pensjon består av mange deler og hvor mange må spare en del selv for å få en tilfredstillende samlet pensjon. 

Pensjonskapitalbevis:
Slutter du i en jobb kan enkelte få utbetalt et pensjonskapitalbevis, også kjent som en PKB. En PKB viser hvor mye som er spart opp, hvor mye og hvor lenge pensjoen utbetales når du blir pensjonist. Du kan ha mange PKBer eller Fripoliser. Mange av disse vil ha en utbetalingsperiode på 10år. 

Renters rente: Oppstår når du har et beløp som forrentes og legges til saldoen på et innskudd eller lån, sånn at den tillagte renten også vil forrentes.

Spareavtale
: Lur ordning slik at du sparer litt hver måned. 

Tjenestepensjon
: Dette er det din arbeidsgiver betaler inn til din pensjon. Tjenestepensjon kan være innskuddspensjon eller yrkesbasert. 

Utbytte
: Andel av overskuddet til et selskap som betales ut til aksjonærene.