Med stigende oljepris og et godt norsk næringsliv har Oslo Børs levert en svært god avkastning de siste to årene. Som Norge, er de andre nordiske landene små åpne øknomier som nyter godt av den sterke globale veksten. Sverige og Finland har flere store selskaper innenfor bl.a. industri, gruvedrift, papir og tremasse som nyter godt av god etterspørselsvekst. På toppen av dette er det et positivt sentiment på verdens børser.

Sektorsammensetningen i det nordiske markedet minner om det globale aksjemarkedet, mens Oslo Børs har en større eksponering mot olje, laks og andre råvarer. Norden har levert avkastning i verdensklasse over lang tid og er attraktivt priset sammenlignet med f.eks. det amerikanske markedet. Et stort og diversifisert marked, men fortsatt håndterlig for teamet.

Arctic Nordic Equities har derfor mange attraktive selskaper å investere i uten å bevege seg utenfor en av verdens tryggeste og mest næringsvennlige regioner. I denne artikkelen ser Arctics Norden-team nærmere på hva som definerer markedene i våre naboland og ikke minst, hvilke selskaper som Arctics Norden-team for tiden anser som de mest attraktive investeringene.

Arctic Nordic Equities miniguide til Norden:

Norge er naturlig nok energitungt, men også eksponering mot en særdeles sterk laksesektor og sjømatnæring gjør tidvis eksponering i vårt eget hjemmemarked svært lønnsomt. Fondet har i lengre tid vært investert i olje- og oppdrettsaksjer som Aker BP og Lerøy, men har nå større posisjoner i lønnsomme og attraktivt vurderte selskaper som Schibsted, Elkem, Borregaard og Kongsberg.

Sverige: Vårt naboland har tradisjonelt vært mer industritungt med blant annet en stor finanssektor. Sverige har flere store internasjonale selskaper og noen av fondets største investeringer inkluderer blant annet Nobia, Elekta og Investor AB.

Finland var før kjent for Nokia, men nå er det selskaper som Amer Sports, Stora Enso og Valmet som gjelder. Alle selskapene driver globalt, og mens Amer eier og drifter flere sportsmerker som Arcteryx, Salomon og Wilson, er det biomaterialer og emballasje som gjelder for Stora Enso og Valmet.

Danmark har noen av verdens beste selskaper – blant annet en av fondets største posisjoner, Novo Nordisk, som er nummer en i verden innen insulinrelaterte legemidler. Maersk og Carlsberg er andre danske porteføljeselskaper som er globalt ledende innen sine bransjer.

Island er et lite marked, men også her er Norden-teamet representert med en investering i Hagar, som er øyas største dagligvareselskap.

Med nesten 20 prosent årlig avkastning har stadig flere fått øyene opp for Norden som et attraktivt investeringsalternativ. Solide, lønnsomme selskaper er et varemerke som ofte definerer globale markedsaktører lokalisert i Norden. For mange kan investeringer i «kvalitet» og «solide selskaper» oppleves som «kjedelig», men med en avkastning over både Oslo Børs og det globale aksjemarkedet, syns stadig fler at Norden allikevel fortoner seg som et godt alternativ.

Arctic Nordic Equities har nylig blitt tildelt 5 stjerner av Morningstar, og med investering i dette fondet får du eksponering mot en trygg region med god vekst, gode selskaper og er en naturlig del av enhver investeringsportefølje.

>> Les mer om Arctic Nordic Equities
>> Invester i Arctic Nordic Equities


Arctic Nordic Equities er et aksjefond som investerer i lønnsomme nordiske selskaper. Fondet forvaltes av Sindre Sørbye, Tore Mengshoel og Ole Dahl, som har vært et samlet investeringsteam siden de kom sammen hos Orkla ASA, senere Solsten, nå Arctic Fund Management. Sammen med analytiker Thomas Rasmussen er teamet ansvarlig for Arctic Norwegian Equities II og Arctic Nordic Equities. Sistnevnte ble startet i 2012 mens Arctic Norwegian Equities II ble startet i 2014..

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning avhenger av generell markedsutvikling, fondet risiko, kostnader og forvalters dyktighet. Avkastning i Arctic Nordic Equities kan i perioder være negativ.

Avkastningstall nevnt er artikkelen er fra fondets B-klasse for investeringer fra NOK 10 millioner. Arctic Nordic Equities har resultatbasert avgift med en lav kostnad for forvaltning av fondet, med tilhørende splitt av oppsiden ved prestasjoner over fondets indeks. Alle avkastningstall er fratrukket kostnader.