Av Espen Linderud, Dagens Næringsliv

Mens Oslo Børs falt 2018, klarte Alexander Larstedt Lager en avkastning på 8,3 prosent. Det holdt til seier i DNs ukeportefølje. Arctic-forvalteren slo både DNB Markets og Sparebank 1 Markets med klar margin.
– Jeg må si jeg er godt fornøyd med det, sier Alexander Larstedt Lager. Han har frontet Arctics ukeportefølje i 2017 og 2018.

– Det har vært et volatilt år, og jeg er fornøyd med å klare 8,3 prosent avkastning i et slikt år, sier forvalteren. Oslo Børs satte i løpet av 2018 ny rekord, men så gikk det utforbakke på høsten og hovedindeksen endte i minus.

Seks av åtte seire

Arctic-forvalteren er tilfreds med at han traff bra på mange aksjer, det var ikke bare noen fulltreffere som dro lasset. Men han trekker frem aksjer som SR-Bank, samt TGS, Polarcus og BW Offshore, som han var inne i på riktig tidspunkt.

– Det var jevnt over mange aksjer som vi hadde i porteføljen i løpet av året som gjorde det bra, sier han.

Arctic har vunnet konkurransen seks av de åtte siste årene. Larstedt Lager har vært ansvarlig i de to siste årene, og har to seire på rad.

I 2019 er det hans mer erfarne kollega Albert Collett som skal fronte porteføljen på vegne av Arctic Fund Management, men Larstedt Lager vil fortsatt være med på laget og spille inn hvilke aksjer de bør satse på.

Arctic-forvalterne gjør grundig analyse av selskapene, og vurderer resultater, eiere, ledelse og sektorer før de treffer sine aksjevalg.

Ny konkurrent

DNB Markets' Paul Harper var ikke så langt bak med en avkastning på 6,9 prosent. Tredjeplassen gikk til Lars-Daniel Westby, analysesjef i Sparebank 1 Markets. De to skal forsøke å hamle opp med Arctic i 2019.

Da er det også en ny fondsforvalter som kaster seg inn i kampen: Alfred Berg blir deltager nummer fire etter at Kristian Tunaal, som har vært ansvarlig for ukeporteføljen i DNB Markets meldte overgang til Alfred Berg midtveis i fjoråret.
 
 
 


Arctic Norwegian Equities er et aksjefond forvaltet av Albert Collett og Alexander Lagersted Lager. Fondet investerer i det norske aksjemarkedet og fondet har siden 2010 hatt en avkastning på 150 % - 35 % foran fondets referanseindeks.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning i Arctic Norwegian Equities vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning presentert er alltid fratrukket årlig forvaltningshonorar.