Ord og uttrykk

 Lurer du på hva ting betyr? Her har vi samlet noen ord og uttrykk som kan komme godt med.

Aksjesparekonto: En sparekonto hvor du kun har lov til å ha aksjer og aksjefond.
 
AFP: "Avtalefestet pensjon" er førtidspensjonspordning for de mellom 62 og 67. Ikke alle har AFP, som var ment som en ordning for spesielt arbeidskrevende yrker. 

Aksjer
: En aksje er en eierandel i et selskap. Så enkelt. Eier du en aksje er du en "aksjonær".

Aldersgrense
: Aksjesparekonto kan du ha fra du blir født. IPS får du ikke opprette før fylte 18 år. Med IPS kan utbetalingen starte fra tidligst fylte 62 år.
 
Avkastning: Det du "tjener" på dine investeringer. Avkastningen kan være både negativ og positiv. Over tid forventer Finans Norge at årlig avkastning i aksjemarkedet er rundt 7,5%. 

Folketrygden
: Det staten sparer for deg. Hvert år innbetaler du 18,1 prosent av lønn begrenset opp til 7,1 G. I 2017 er dette tallet 120.328,- kr pr år.

Fond
: Et fond samler flere aksjer eller rentepapirer. Dette senker risikoen for å velge feil. Også er det noen som sitter å passer på pengene dine. Hele tiden.

Fripolise: En fripolise er en pensjonsforsikring du får dersom du slutter hos en privat arbeidsgiver. Du kan velge å fortsette å betale på en fripolise, eller la den stå til pensjonsalder. 

G
: En "G" er ett grunnbeløp. G vedtas av Stortinget hvert år og utgjør en fastsatt sum som brukes som grunnlag for beregning av trygd og pensjon. Per mai 2019 er 1G kr 99 858,-.

Innskuddspensjon: De aller fleste nordmenn som jobber i det private næringslivet har i dag "innskuddspensjon". Det betyr at din arbeidsgiver setter inn et innskudd av din lønn, gjerne mellom 2 og 7 prosent for de som tjener opp til ca 700 000. Din pensjon er summen av innskuddet og den avkastningen du har hatt på din pensjon. 

IPS: Individuell pensjonsparing (IPS) gir alle nordmenn mulighet til å spare i en skattegunstig ordning. Nå kan du trekke fra det du sparer i IPS, opp til 40 000,- kr på din skattemelding. I kroner og øre er dette 9 400,- kr hvis du sparer maksbeløpet. Egentlig så betyr det at du får 23 prosent avslag på din pensjonssparing. 

Obligasjon
: En obligasjon er gjeld utstedt av f.eks et selskap. I praksis tar selskapet opp et lån hos de som kjøper obligasjonen og betaler tilbake i form av renter. Obligasjoner har ulik lengde og kan kjøpes og selges, gjerne da i et obligasjonsfond - også kjent som et rentefond.  

Pensjon
: Din pensjon er det samlede beløpet du får utbetalt det året du velger å bli pensjonist. Du kan bli pensjonist fra du fyller 62 år, eller velge å jobbe til du blir 75 år. Din pensjon består av mange deler og hvor mange må spare en del selv for å få en tilfredstillende samlet pensjon. 

Pensjonskapitalbevis:
Slutter du i en jobb kan enkelte få utbetalt et pensjonskapitalbevis, også kjent som en PKB. En PKB viser hvor mye som er spart opp, hvor mye og hvor lenge pensjoen utbetales når du blir pensjonist. Du kan ha mange PKBer eller Fripoliser. Mange av disse vil ha en utbetalingsperiode på 10år. 

Renters rente: Oppstår når du har et beløp som forrentes og legges til saldoen på et innskudd eller lån, sånn at den tillagte renten også vil forrentes.

Spareavtale
: Lur ordning slik at du sparer litt hver måned. 

Tjenestepensjon
: Dette er det din arbeidsgiver betaler inn til din pensjon. Tjenestepensjon kan være innskuddspensjon eller yrkesbasert. 

Utbytte
: Andel av overskuddet til et selskap som betales ut til aksjonærene.