Langsiktig sparing

Sparer du til pensjon mener vi i Arctic at din private sparing bør være i aksjer. Om du sparer langsiktig i en aksjesparekonto, i en IPS eller i enkeltfond er det lurt å ta noe risiko. Avkastning i aksjemarkedet vil svinge på kort sikt, men over tid vil du kunne få god avkastning. Når du igjen får avkastning på din egen gevinst får du noe som omtales som "renters rente". "Renters rente" kan fort gi veldig mye penger, for eksempel når du sparer til pensjon.