Individuell pensjonssparing - IPS

Individuell Pensjonssparing (IPS) gir deg som privatperson mulighet til å spare inntil kr 40 000,- i året - et godt og nødvendig tilskudd til din pensjon. Med ny og forbedret IPS vil du få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Med en sats på 23 prosent vil du for skatteåret 2018 kunne få en reduksjon i skatt på inntil kr 9 400,-. IPS har 18-års grense og dine sparepenger vil kunne utbetales fra fylte 62 år - da over en periode på minimum 10 år.