Strategier

Vi forvalter porteføljer bestående av nordiske aksjer og rentepapirer, samt globale helseaksjer – gjennom UCITS-fond og diskresjonære mandater. Forvalterteamet har meget god avkastningshistorikk som et resultat av spisskompetanse forankret i inngående markedsforståelse og selvstendig analyse. Fondene har brede mandater og tilpasses de stadig endrende markedsforholdene.