Syv investeringstips

7 tips for å oppnå god avkastning på investeringene dine

Investeringstips fra naboen, fryktdrevet salg som følge av tabloide overskrifter, og troen på at man er smartere enn resten av markedet. Det er mange idéer om hvordan man skal bli rik, men dessverre er det sjeldent at disse medfører noe annet enn lavere avkastning i lengden. Derfor har vi samlet syv tips som kan være greie å følge når du skal investere.

1. It’s not about timing the market, it’s about time IN the market

Det snakkes med jevne mellomrom om avkastningen man kan oppnå ved å «time» investeringene sine med markedsbevegelsene. Det finnes de som greier å time markedet, men man risikerer også å bomme og med det vil tape mer enn man ville gjort ved å forbli investert. Grunnen til dette er at man ved å selge ut på det man anser som «dårlige dager» kan risikere at man går glipp av oppgangen på «gode dager» som ofte følger i kjølvannet av en markedsnedgang. Verdien av å forbli investert i markedet, sitte gjennom kriser og kriger, har gang på gang vist seg å gi bedre avkastning enn man oppnår ved å selge seg ut, for å senere skulle time seg inn igjen. Derfor prøver heller ikke profesjonelle investorer som forvalterne i Arctic Asset Management å time markedet, men de gjør investeringer de mener vil skape langsiktig verdi for porteføljen.

2. Cash er ikke king

Gjennom 80-, 90- og tidlig 2000-tallet var bankrentene på nivåer som holdt følge med inflasjonen slik at man beholdt, og tidvis økte, pengenes kjøpekraft ved å la de stå på sparekonto og opptjene renter. De siste 10 årene har derimot innskuddsrentene vært så lave at inflasjonen gradvis har tæret på kjøpekraften til pengene som står på bankkonto. At pengene står tryggest på bankkonto er derfor en misoppfatning. Skal du opprettholde pengenes kjøpekraft må de plasseres på en måte som gir en avkastningen som er høyere enn inflasjonsnivået. Det betyr derimot ikke at du trenger å ta stor risiko. Arctic Return er et rentefond med lav risiko, men som historisk har gitt betydelig bedre avkastning enn bankinnskudd.

3. Verdien av renters rente er ofte undervurdert

En gjennomsnittlig avkastning på 7% i året høres kanskje ikke så mye ut, men hvis du reinvesterer denne avkastningen hvert år så har du doblet pengene dine etter 10 år. Hvorfor? Fordi gjennom å reinvestere avkastningen vil man i den neste perioden få avkastning både på den opprinnelige investeringen og på avkastningen (rentene) man reinvesterte. Det er dette som kalles renters rente. Da er det kanskje fristende å regne på hvor lenge man må investere for å doble pengene. Det kan man regne ut ved å dele tallet 72 på den forventede avkastningen. Da får man antall år det tar før den opprinnelige investeringen er doblet. Dette er også kjent som «72-regelen». – ja, og 72/7=10.

Renters rente-tabell

4. Risiko og avkastning henger som regel sammen

Hva man anser som god avkastning er individuelt og avhenger av hvilket sammenlikningsgrunnlag man bruker. Det er viktig å huske på at avkastning og risiko som hovedregel henger sammen. Skal du oppnå høy avkastning må du være villig til å ta risiko. Høy risiko betyr også at du må være forberedt på å tape hele eller deler av investeringen din. Gjennom å spre risikoen på flere investeringer kan man likevel oppnå god avkastning. En slik mulighet er å investere i fond. Du går kanskje glipp av en mulig kjempegevinst på en enkeltinvestering, men risikoen for å tape investeringen din er liten så lenge du investerer pengene hos dyktige fondsforvaltere og tar tiden til hjelp.

5. Det lønner seg sjelden å ha alle eggene i en kurv

Du kan selvfølgelig være heldig å satse på vinnerhesten, men risikoen for å gå hjem uten gevinst er større enn sannsynligheten for å vinne. Derfor er det lurt å spre investeringene dine. Det er dette vi kaller en diversifisert investering. Gjennom å investere i fond investerer du i en diversifisert portefølje som består av flere selskaper som påvirkes av ulike faktorer. Det kan også være lurt å fordele pengene på ulike fond. Penger man ikke ønsker å ta stor risiko med kan gjerne plasseres i et rentefond som Arctic Return. Dette kan være penger man vet at man skal bruke på å pusse opp badet om et halvt år, eller ønsker å ha som en sikkerhet ved siden av sparekontoen. Tåler man noen mer risiko så er Arctic Nordic Corporate Bond et godt alternativ. Det svinger noe mer, men har også høyere forventet avkastning. Har man derimot lenger horisont og kan la pengene stå investert i flere år så er aksjefond godt egnet. Fondet Arctic Nordic Equities investerer på tvers av de nordiske landene. Porteføljen er derfor godt diversifisert med investeringer i mange ulike industrier, som reduserer risikoen.

6. Markedet svinger, og det er helt normalt

Det kan oppleves skummelt når markedet faller. Da er det viktig å huske på at det er helt normalt at børsen beveger seg minst 10% fra årsbeste til årets laveste. En tabbe mange gjør er å slutte å investere når kursene er lave, men heller vente til de tar seg opp igjen. Det er litt som å vente med å kjøp ny bukse til den ikke lengre er på salg, og heller kjøpe den når prisen er satt opp. I motsetning til butikksalgene snur markedene raskere enn vi tror. Historien viser derfor at det lønner seg å sitte i stille i båten, og har du penger til overs kan du i tillegg gjøre noen gode kjøp som kan bidra til enda bedre avkastning på sikt.

Historiske korreksjoner på Oslo Børs

7. Behold roen og følg strategien din

Psykologi er kjent for å være en faktor som spiller inn i markedet. Det er lett å bli dratt med når avisene skriver om børser som stuper eller investorer som har gjort «kuler på børsen». Rådet er likevel: Sitt stille i båten. Hvorfor? Fordi innen du har bestemt deg for å selge deg ut har markedet ofte falt enda mer, og innen du tør og rekker å kjøpe deg inn igjen så har det sannsynligvis passert prisen du solgte på. Det viktigste er derfor å beholde roen, og gjøre et godt forarbeid før du investerer. Hvis du har investert i et fond som forvaltes av dyktige fagpersoner så bør du la pengene dine stå, og la de stå der over tid, selv om markedet sivinger. Det forteller i hvert fall historien oss.