Fondssparing

Mange har spørsmål om hvorfor fondssparing lønner seg, og hvordan man kommer i gang. I denne filmen prøver vi å svare på disse spørsmålene. Vi snakker med Felix og Savannah på 6 og 8 år om sparing, og med Fredrik på 18 om hvordan man kommer i gang med fondssparing. Videre snakker vi med småbarnsfar Torgeir og Erik på 7mnd om fondssparing for barn, og så med Esten Løkkebakken i Arctic Securities om hvorfor alle bør ha fond som en del av investeringsporteføljen. Avslutningsvis runder vi av med en prat med Lisbeth Gyland (Arctic Asset Management) og Stein Bruun (Arctic Securities) om hvordan de gjennom livet har investert, hvordan de burde ha investert, og hva de gjør i dag.