ESG - Policy

Arctic Asset Management ønsker å bidra til et rettferdig samfunn, og en bærekraftig utvikling. Vi investerer på en etisk forsvarlig måte for å oppnå best mulig risikojustert avkastning. Når vi analyserer et selskap, vurderer vi også de etiske aspektene ved våre investeringer - også kjent som SRI.

ESG - Policy

Arctic Asset Management søker investeringer i selskaper med høy kvalitet på drift og ledelse. Selskapene skal ha et tydelig fokus på etiske problemstillinger i sine holdninger og handlinger. De skal følge nasjonal lovgivning så vel som internasjonale konvensjoner. Vi tar hensyn til etiske, juridiske, sosiale- og miljømessige kriterier i vår SRI evaluering.

Arctic Asset Management er en av en håndfull norske forvaltere som har valgt å signere FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Retningslinjene er bygget på UN PRI, FNs Global Compact, retningslinjene for Statens pensjonsfond utland og internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner.