ESG - Ansvarlig investering

Arctic Asset Management ønsker å bidra til et rettferdig samfunn, og en bærekraftig utvikling. Vi investerer på en etisk forsvarlig måte for å oppnå best mulig risikojustert avkastning. Når vi analyserer et selskap, vurderer vi også de etiske aspektene ved våre investeringer - også kjent som SRI.