Det norske aksjemarkedet

Vi mener at det norske aksjemarkedet er et godt sted å investere. Norske listede selskaper er lønnsomme og internasjonalt konkurransedyktige. I kombinasjon med en robust markedsstruktur har dette bidratt til god langsiktig avkastning for norske aksje. Over de siste 20 årene har avkastningen i det norske aksjemarkedet vært blant verdens beste.

Selskapene på Oslo Børs har majoriteten av sine salg i internasjonale markeder, noe som eksponerer dem mot globale markedstilstander og internasjonal vekst. Eksempler inkluderer oljeselskapet Equinor, teleoperatør Telenor, aluminiumselskapet Norsk Hydro, og gjødselprodusent Yara. Selskaper som i større grad er eksponert mot det hjemlige markedet er konsumselskapet Orkla og banken DNB. I tilleg har Oslo Børs har en unik næring for lakseoppdrett, som utgjør ca 15 prosent av Hovedindeksen.

Norge er en liten og åpen økonomi med 5,3 millioner innbyggere. Vi har blant verdens høyeste BNP per innbygger, takket være en velutdannet befolkning og våre store petroleum reserver. Norge er et relativt flatt samfunn med et sterkt sosialt sikkerhetsnett, og rangeres som nummer 1 på FNs Human Development Index. Den norske staten har en AAA kreditt rating med stabile utsikter, og et godt kapitalisert bankvesen. Overflødige inntekter fra petroleumsindustrien har blitt tilsidesatt i vårt oljefond på 1 billion dollar, for bruk av fremtidge generasjoner.

Norske selskaper har generelt god eierstyring. I Norge har retningslinjer for god eierstyring blitt systematisert av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). Selskaper skal ha et uavhengig styre, og er forpliktet av lov til å ikke ha samme administrerende direktør og styreformann. Det er stort fokus på likebehandling av aksjonærene, og det er uvanlig med forskjellige aksjeklasser på Oslo Børs. Vi anser selskapenes kommunikasjon som generelt god og etterrettelig, og vår tilgang til toppledelsen er god. Prinsippene for god selskapsledelse er gitt på et «overhold eller forklar» basis, som innebærer at selskaper skal forklare i sin rapportering når og hvorfor de avviker fra prinsippene.

 

 

OSEFX vekting, 1.okt 2018. (Source: Oslo Børs, Bloomberg)

 

 


Arctic Norwegian Equities is a UCITS fund focusing on Norwegian equities. The fund seeks to buy undervalued shares and be a stock picker through a structured and repeatable investment process. Our bottom-up fair value analysis includes analysis of the company, its sector, valuation, stock sentiment and ESG. The fund is style independent, and has no sector limitations. The fund’s benchmark is Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (OSEFX).

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.