Det nordiske markedet

Why we invest in the Nordics

Det nordiske markedet

Norden er en region med et sterkt juridisk rammeverk, effektive institusjoner og rettssystem. Generelt er det også god eierstyring og selskapsledelse, noe som bidrar til god langsiktig avkastning.

Det nordiske markedet tilbyr mange investeringsmuligheter på tvers av alle sektorer, og er stort nok til å gi god diversifisering. Samtidig er ikke det nordiske markedet større enn at vi kan ha en god oversikt, og denne kombinasjonen av trygghet, størrelse og kjennskap gjør Norden ideelt tilpasset vår investeringsprosess basert på plukking av enkeltaksjer.

Den lille, åpne og fleksible nordiske økonomien har gitt fruktbar grobunn for meget konkurransedyktige selskaper. Selskapene kjennetegnes av sterk innovasjonsevne og tilpasningsdyktighet til ny teknologi.

En høyt utdannet arbeidsstyrke er ryggraden i mange ledende, nordiske industrier, i tillegg spiller varierte naturressurser mellom landene en viktig rolle. Norden har sofistikerte forbrukere med relativt bred inntektsdistribusjon, noe som skaper et krevende hjemmemarked for nordiske bedrifter.

Nordiske selskaper har generelt høy score på åpenhet, ESG-faktorer og lønnsomhet. Det er fokus på åpenhet, ansvarlighet og beskyttelse av minoritetsaksjonærer. De fleste nordiske landene har kommet langt i å adressere miljøutfordringer, samtidig som det legges stor vekt på sosiale faktorer.

Vi mener at norden tilbyr gode investeringsmuligheter for fremtiden, og historisk har regionen utkonkurrert de fleste aksjemarkedene i verden.

 

 

Arctic Nordic Equities is research driven and truly indexindependent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be valuecreating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding country or industry in the Nordic region, and the goal is to create the best portfolio possible at any time. The funds benchmark is VINX Index calculated in Norwegian kroner.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.