Fondet

Fanger verdiskapning i det nordiske markedet.

Fondet

Gjennom en investeringsprosess bygd på grundig proprietær analyse leter vi etter attraktive investeringer i Norden med riktig kombinasjon av kvalitet og verdsettelse. Arctic Nordic Equities er et indeks-uavhengig, aktivt forvaltet fond.

Et investeringsteam med omfattende industriell og finansiell erfaring fra Norden samarbeider om å konstruere porteføljen gjennom plukking av enkeltaksjer. Målet er å skape den best mulige porteføljen til enhver tid ved å investere i alle sektorer i det nordiske markedet.

Arctic Nordic Equities har siden oppstart skapt betydelig meravkastning sammenlignet med det nordiske markedet og internasjonale indekser. Volatiliteten har vært lavere enn markedet, og fondets turnover har vært moderat. Siden oppstart har fondet hatt en viss defensiv karakter og har typisk slått markedet i måneder med negativ markedsavkastning, mens volatiliteten har vært forholdsvis lav. Fondet har en moderat konsentrasjon, og har idag omtrent 40 posisjoner. Turnover har vært relativ lav, mens den aktive andelen vanligvis har vært over 75 prosent.

 

 

 

Arctic Nordic Equities is research driven and truly index‐independent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be value‐creating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding country or industry in the Nordic region, and the goal is to create the best portfolio possible at any time. The funds benchmark is VINX Index calculated in Norwegian kroner.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.