Investeringsfilosofi og prosess

Investeringsfilosofi og prosess

Vår investeringsfilosofi består i å finne selskapene med den beste kombinasjonen av kvalitet og pris. Vi investerer ikke et selskap bare fordi vi ser på det som et kvalitetsselskap, vi investerer heller ikke i et selskap bare fordi det ser ut til å være billig. Vår investeringsprosess er nøye og hjelper oss å finne verdiskapende selskaper til en rimelig pris, det vil si investeringsmuligheter hvor vi anser forholdet mellom risiko og gevinst til å være attraktiv. Resultatet av vår prosess er et indeks-uavhengig og aktivt forvaltet aksjefond.

Investeringsteamet har jobbet sammen i lang tid og har gode resultater å vise til. Teamet har en grundig investeringsprosess med fokus på egen, fundamental selskaps- og industrianalyse. Vi jobber sammen og diskuterer investeringsmuligheter for å unngå feil og mangler i analysene.

En selskapsanalyse inkluderer analyse av forretningsmodell, markedsposisjon, produkt- og tjenestetilbud og vekst- og lønnsomhetspotensiale, samt risiko- og ESG-faktorer.  Vi er spesielt oppmerksomme på nedsiderisiko, både operativt og finansielt. For å binde alt sammen, lager vi våre egne estimater og målpriser for porteføljeselskapene. Etter å ha analysert et selskap, presenterer og diskuterer vi investeringsmuligheten sammen. Prosessen representerer en viss terskel for nye investeringer, som kan gjøre at vi kan gå glipp av noen muligheter, på den andre siden tror vi at prosessen hjelper oss å unngå mange feilinvesteringer.

Vår investeringshorisont er normalt 3-5 år, noe som ofte er lenge nok til at den underliggende verdien blir reflektert i markedsprisen. Hvis verdiskapningen er god og prisen er rimelig, så vil disse selskapene gi god utvikling i bokført verdi, inntjening og utbytte, som over tid bør gjenspeiles i markedsprisen. Utviklingen i disse tre faktorene har siden oppstart vært betydelig høyere for Arctic Nordic Equities enn for referanseindeksen.

 

 

Arctic Nordic Equities is research driven and truly indexindependent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be valuecreating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding country or industry in the Nordic region, and the goal is to create the best portfolio possible at any time. The funds benchmark is VINX Index calculated in Norwegian kroner.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.