Fondet

Fanger innovasjonsverdien innen healthcare

Fondet

Å investere i utviklingen i biotech og legemidler krever medisinsk kompetanse og en dyp forståelse for biologi, samt innsikt i reguleringen og den kommersielle delen av legemiddelsutviklingen. Det innebærer kliniske studier og dynamikken mellom små biotech og store farmasøytiske selskaper som finansierer de sene stadiene av utviklingen og derfor bidrar til verdiskapningen. Arctic Aurora LifeScience er et aktivt forvaltet fond med fokus på listede biotech selskaper, og større globale farmasøytiske selskaper i både Europa og USA.

Investeringsfilosofien til Arctic Aurora LifeScience er å skape en portefølje av suksessfulle selskaper i life science sektoren gjennom en grundig analyse før selskapet kjøpes. Dette kombinerer en top down analyse, hvor medisinske eller kommersielle terapautiske områder er plukket ut, og en bottom up strategi, hvor vi søker gjennom investeringsuniverset for å finne ledende selskaper innen de utvalgte terapautiske områdene. Vi gjennomgår en nøye analyse av de utvalgte selskapene for å finne de beste investeringsmulighetene hvor vi anser forholdet mellom risiko og gevinst til å være attraktivt. Vi investerer ikke i biotech selskaper før en tydelig klinisk utvikling hos pasienter er å se, dermed er gjennomgående kontakt med selskapsledelsen essensiell i vår prosess. Porteføljen konstrueres i relasjon med risiko og forventet avkastning, med mål om å skape en diversifisert portefølje av omtrent 40-60 posisjoner.

 

 

 

Arctic Aurora LifeScience is an equity fund investing in global biotechnology and pharmaceutical companies. The fund is run by former portfolio manager in the Swedish AP3 Fonder, Ulrica Bjerke, as well as Dr. Torbjørn Bjerke, both with 20 years of experience from the market. Arctic Aurora LifeScience was launched in May 2016 with both hedged and un-hedged share classes.

Past performance in Arctic Aurora LifeScience is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may for this fund vary considerably within periods.