Arcticfondene

Arctic Asset Management er en nordisk forvalter som tilbyr norske, nordiske og globale aksje- og rentefond. Fondene har levert sterk risikojustert avkastning med flere av fondene blant de aller beste innen sin kategori. Fondene har brede mandater og tilpasser seg de til enhver tid endrede markedsforhold.