Konsesjoner

Vennligst se nedenfor for informasjon om konsesjoner for Arctic Asset Management og filialer.

Norge
Arctic Asset Management AS er registrert med organisasjonsnummer. 995 629 070 og er godkjent av det norske Finanstilsynet. For oppdatert konsesjonstatus, se Finanstilsynets Konsesjonsregister

Sverige
Arctic Asset Management AS er representert i Stockholm gjennom sin filial "Arctic Asset Management AS, Stockholm Filial", org.no. 516410-5198, Biblioteksgatan 8, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sverige. Filialen er under tilsyn av både det norske og det svenske finanstilsynet.

Irland
Arctic Asset Management har konsesjon fra irske tilsynsmyndigheter, og har forvaltningsansvaret for underfondene som er godkjente iht UCITS- direktivet (85/611/EEC).

Arctic Asset Management er i tillegg notifisert for markedsføring i Norge, Sverige, Finland, Irland, U.K. og Luxembourg. Fondene var etablert 15. november 2010 og er registrert hos irske tilsynsmyndigheter.