Generell kundeinformasjon

Vilkår og retningslinjer

Vennligst finn under de vilkår og retningslinjer som gjelder for våre tjenester.

Mest brukte meglere

Mest brukte verdipapirforetak (meglere) Arctic Asset Management formidlet kundeordre til: 

Retningslinjer for håndtering av personopplysninger

Dersom du har spørsmål angående håndtering av personopplysninger kontakt oss på dataprotection.aam@arctic.com.

Kriseberedskapsplan

I lenken under kan du se Arctic Asset Managements kriseberedskapsplan (kun på engelsk)

Konsesjoner

Vennligst se nedenfor for informasjon om konsesjoner for Arctic Asset Management og filialer.

Norge
Arctic Asset Management Aser registrert med organisasjonsnummer 995 629 070 og er godkjent av det norske Finanstilsynet. For oppdatert konsesjonstatus, se Finanstilsynets Konsesjonregister.

Sverige
Arctic Asset Management AS er representert I Stockholm gjennom sin filial «Arctic Asset Management AS, Stockholm Filial”, org.nr. 516410-5198, bilbioteksgatan 8, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sverige. Filialen er under tilsyn av både det norske og svenske finanstilsynet.

Irland
Arctic Asset Management har konsesjon fra irske tilsynsmyndigheter, og har forvaltningsansvaret for underfondene som er godkjente iht. UCITS-direktivet (85/611/EEC)

 

Arctic Asset Management er i tillegg notifisert for markedsføring i Norge, Sverige, Finland, Irland, U.K. og Luxembourg. Fondene var etablert 15. november 2010 og er registrert hos irske tilsynsmyndigheter.

Klager

Alle klager må være skriftlige og sendes per e-post til compliance.aam@arctic.com eller via ordinær post til:

Arctic Asset Manamgement AS
Att.: Compliance
P.O. Box 1833
VIKA 0123 Oslo