Forbehold AAM nettsider

Innholdet på disse nettsidene er utelukkende en informasjonskilde fra Arctic Asset Management AS. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men bør alltid søke profesjonelt tilpassede investeringsråd. Handlinger som angår tilgang til og nedlastning av informasjon fra våre nettsider gjør ikke at det etableres noe kundeforhold med vårt Arctic Asset Management AS. Arctic Asset  Management AS forsøker kontinuerlig å oppdatere dette nettstedet, men har intet ansvar for informasjon som kan vise seg å være utilstrekkelig eller feil.

Innholdet og utformingen av disse nettsidene er beskyttet av opphavsrett. Reproduksjon av eller modifikasjoner av informasjon eller datainnhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, bilder og lydfiler, krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Arctic Asset Management AS.

Uautorisert bruk av Arctic Asset Management ASs nettsted og systemer, inkludert, men ikke begrenset til, uautorisert adgang til Arctic Asset Management ASs systemer, misbruk av passord eller misbruk av annen informasjon, er strengt forbudt. Arctic Asset Management AS forbeholder seg retten til å endre disse nettsidene uten varsel, og brukerne er pålagt å sikre at de regelmessig vurderer innholdet på nettstedet for å bli informert om de siste endringene.

Arctic Asset Management AS vil ikke være ansvarlig for tap eller ødeleggelser, direkte eller indirekte, påført av brukeren som følge av brukerens tilgang til denne nettsiden eller eventuelle tilknyttede nettsider eller tilknyttede dokumenter, uansett om forholdene oppstår av en slik årsak som kan ha vært under kontroll av Arctic Asset Management AS eller av noen leverandør som leverer programvare eller tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, overføring av virus, manglende kommunikasjonslinjer, tyveri eller force majeure.

Informasjonen og tjenestene som tilbys på dette nettstedet, er kanskje ikke tilgjengelige i alle jurisdiksjoner eller til alle klienter.