Compliance

Arctic Asset Management er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet, men har også egne interne og eksterne kontrollfunksjoner for å sikre kvaliteten i selskapets tjenester. Compliance-avdelingen skal sikre at selskapet utfører sine tjenester i samsvar med relevante lover og bransjestandarder.

Heidi Rønningen

Head of Compliance

Mobil: +47 48403256

Heidi har tidligere jobbet for ulike selskaper innenfor finanssektoren. Hun har blant annet jobbet for Navigea Securities (2011-2012) som leder for compliance og risikokontroll, for Sektor Asset Management som head of compliance (2008-2011), for Orkla Finans som Compliance Officer (2003-2008), for DnB Asset Management som Compliance Officer (1998-2003) og før det for Landsbanken som advokat. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en MBA fra Handelshøyskolen BI.