Om oss

Arctic Asset Management er en uavhengig norsk kapitalforvalter etablert i 2010. Selskapet er en del av Arctic-gruppen, med hovedkontor i Oslo og filial i Stockholm.

Arctic Asset Management AS (AAM) er en uavhengig norsk kapitalforvalter etablert og eid av sine ansatte, Arctic Holdings AS og RASMUSSENGRUPPEN. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive ordreformidling, investeringsrådgivning og aktiv forvalting med tilknyttede tjenester, etter lov om verdipapirhandel. AAM er «Investment Manager», ev. forvalter for Arctic Funds Plc (Fondsselskapet) og underfondene. Fondsselskapet har konsesjon fra irske tilsynsmyndigheter, og har forvaltningsansvaret for underfondene som er godkjente iht UCITS- direktivet (85/611/EEC) og er i tillegg notifisert for markedsføring i Norge, Sverige, Finland, Irland, U.K. og Luxembourg. Fondene var etablert 15. november 2010 og er registrert hos irske tilsynsmyndigheter. AAM forvalter også mandater for andre oppdragsgivere enn Fondsselskapet.

AAMs hovedformål er å forestå aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. AAM er en fundamentalt drevet kapitalforvalter. Selskapets aktive forvaltning bygger på kompetanse og metodisk analyse av markeder, sektorer og selskaper. Forvalterteamet har meget god avkastningshistorikk og lang erfaring fra aksje- og rentemarkedene. 

AAM ble grunnlagt 8. juni 2010 og startet sin virksomhet som Investeringsforvalter for Arctic Funds Plc fra 15. november 2010. 

Lange relasjoner med både kunder og ansatte støtter AAMs ambisjon om å bygge en stabil og vellykket nordisk kapitalforvalter. AAM har som mål å bli en av Norges ledende kapitalforvaltere for både institusjoner og velstående privatpersoner.

Ta gjerne kontakt med oss

Avdeling epost

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Sentralbord: +47 2101 3100
Salg:              +47 2101 3090
Support:        +47 2101 3091
Mail:               mail.aam@arctic.com

Besøksadresse Oslo
Haakon VII’s gt. 5

Besøksadresse Stockholm

Regeringsgatan 38

Postadresse
Arctic AssetManagement
P.O. Box 1833 Vika
NO-0123 Oslo


Ledelsen i Arctic Asset Management

Lisbeth Gyland

CEO / Partner

Mobil: +47 4840 3122
Kontor: +47 2101 3122

Lisbeth var med å starte Arctic Asset Management i 2010 og er partner og CEO i selskapet. Hun har tidligere erfaring som CEO i Orkla Finans Fondsforvaltning (2005-2009) og CIO fixed income management (1994-2005). Før Orkla jobbet Lisbeth hos Den norske Creditbank som megler (1984-1990) Hun er utdannet fra Bankakademiet / BI..

Albert Collett

Investeringsdirektør (CIO)

Mobil: +47 92890041
Kontor: +47 21013250

Albert har jobbet i finanssektoren siden 1994 og begynte i Arctic Asset Management som en av grunnleggerne i 2010. Albert jobbet tidligere for Alfred Berg (1998-2010) som Nordic Head of Fundamental Equity. Han var medlem av Nordic Executive Committee og har hatt ulike stillinger som porteføljeforvalter og analytiker. I perioden 2002 - 2010 hadde han blant annet ansvaret for norske aksjer, danske aksjer og Alfred Bergs nordiske portefølje.

Albert har i sin karriere mottatt flere priser for sin forvaltning inkludert Lipper Excellence Award, Morningstar Award og anerkjennelse fra Wall Street Journal. Albert er en GTI-utdannet fra Göteborg og en BSc. (Hon) fra Strathclyde Business School.

Les mer

Samuel K. Haile

Head of Operations

Mobil: +47 48403243
Kontor: +47 21013243

Samuel er i dag leder for Arctic Asset Management sin Operations enhet, hvor han begynte i 2011. Han har erfaring fra finansmarkedet siden 2008 hvor blant annet har tidligere jobbet for Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (2010-2011) og Orkla Finans som fondslederassistent. Han har en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI .

Heidi Rønningen

Head of Compliance

Mobil: +47 48403256
Kontor: +47 21013256

Heidi har tidligere jobbet for ulike selskaper innenfor finanssektoren. Hun har blant annet jobbet for Navigea Securities (2011-2012) som leder for compliance og risikokontroll, for Sektor Asset Management som head of compliance (2008-2011), for Orkla Finans som Compliance Officer (2003-2008), for DnB Asset Management som Compliance Officer (1998-2003) og før det for Landsbanken som advokat. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en MBA fra Handelshøyskolen BI.


Styremedlemmer Arctic Asset Management

Styret i Arctic Asset Management

Trond Berger

Trond Berger is the Chairman of the Board (COB) in Arctic Asset Management. Berger is the Chief Investment Officer In Blommenholm Industrier, a family office, COB in Yara ASA and COB in Bertil O. Steen Holding. He has been an EVP of Schibsted ASA for more than 20 years and prior to that, an EVP in Nycomed ASA and partner in Arthur Andersen & Co..

Petter Bakken

Petter Bakken er en av grunnleggerne av Arctic Securities AS. Han var leder av Corporate Finance i Arctic Securities fra 2007-2017. Bakken har tidligere jobbet hos Orkla Finans/SEB Enskilda fra 1991-2007, de siste 13 årene som sjef for Corporate Finance i Norge. Før dette jobbet for SEB i Frankfurt (1987-1991). Han har lang erfaring fra alle typer corporate finance transaksjoner i det norske markedet, både innen M&A og ECM.

Bakken har en Diplom Kaufmann-grad fra Universität Mannheim, Tyskland (1982-1987). .

Les mer

Børre Grønningsæter

Grønningsæter er Investment Manager i RASMUSSENGRUPPEN AS hvor han begynte porteføljeforvalter i 1998. Han er også administrerende direktør i PORTIA AS, et heleid datterselskap av RASMUSSENGRUPPEN AS. Han har tidligere erfaring som partner i Saga Securities AS, nå Danske Securities ASA. Han er utdannet i bygg og anlegg fra Göteborgs Tekniske Institutt (1991), og har en bachelorgrad Norges Handelshøyskole, NHH (1994).

.

Les mer

Stein Vidar Håland

Stein Vidar Håland er CFO i RASMUSSENGRUPPEN AS, et selskap han har vært ansatt i hele sin yrkesaktive karriere. Han ble utdannet fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 1974..

Halvor Homme

Halvor har tidligere jobbet for Alfred Berg (2004-2010) som seniorrådgiver for institusjonelle kunder. Han jobbet for Industrifinans Aktiv Forvaltning (1994-2010) som administrerende direktør og porteføljeforvalter for skjønnsmessige mandater. Halvor har betydelig erfaring innen bank og finans fra 1983 og har hatt stillinger som leder for fondsstyring for Sparebank Vestfold og porteføljeforvalter for Sparebanken NOR.

Han studerte Business ved Handelshøyskolen BI.

Les mer

Compliance

Arctic Asset Management is authorized as an investment firm and is under supervision by the Norwegian Financial Supervisory Authority. The Compliance department seeks to ensure that the company conducts its activities in accordance with applicable laws and standards.

Heidi Rønningen

Head of Compliance

Mobil: +47 48403256
Kontor: +47 21013256

Heidi har tidligere jobbet for ulike selskaper innenfor finanssektoren. Hun har blant annet jobbet for Navigea Securities (2011-2012) som leder for compliance og risikokontroll, for Sektor Asset Management som head of compliance (2008-2011), for Orkla Finans som Compliance Officer (2003-2008), for DnB Asset Management som Compliance Officer (1998-2003) og før det for Landsbanken som advokat. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en MBA fra Handelshøyskolen BI.


Vilkår og retningslinjer

Vennligst finn under de vilkår og retningslinjer som gjelder for våre tjenester.

 


Utøvelse av eierstyring og bruk av stemmerett


Guidelines for Responsible Investments

Retningslinjer for bærekraftige investeringer (engelsk)


Preferte tradere

Top fem verdipapirforetak (meglere) Arctic Asset Management formidlet kundeordre til i 2020:


Personal Data Policy

Personal Data Policy Arctic Group

Please contact us on dataprotection.aam@arctic.com if you have any questions concerning our data processing or Personal Data Policy.


Business Continuity Disclosure

Follow the link below for Arctic Asset Management´s Business Continuity Disclosure document

Business Continuity Disclosure


Klager

Alle klager må være skriftlige og sendes per e-post til compliance.aam@arctic.com eller via ordinær post til:

Arctic Asset Management AS
Att: Compliance
P.O. Boks 1833 VIKA
0123 Oslo


Konsesjoner

Vennligst se nedenfor for informasjon om konsesjoner for Arctic Asset Management og filialer.

Norge
Arctic Asset Management AS er registrert med organisasjonsnummer. 995 629 070 og er godkjent av det norske Finanstilsynet. For oppdatert konsesjonstatus, se Finanstilsynets Konsesjonsregister

Sverige
Arctic Asset Management AS er representert i Stockholm gjennom sin filial "Arctic Asset Management AS, Stockholm Filial", org.no. 516410-5198, Biblioteksgatan 8, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sverige. Filialen er under tilsyn av både det norske og det svenske finanstilsynet.

Irland
Arctic Asset Management har konsesjon fra irske tilsynsmyndigheter, og har forvaltningsansvaret for underfondene som er godkjente iht UCITS- direktivet (85/611/EEC).

Arctic Asset Management er i tillegg notifisert for markedsføring i Norge, Sverige, Finland, Irland, U.K. og Luxembourg. Fondene var etablert 15. november 2010 og er registrert hos irske tilsynsmyndigheter.


Kapitaldekning


Forbehold AAM nettsider

Innholdet på disse nettsidene er utelukkende en informasjonskilde fra Arctic Asset Management AS. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men bør alltid søke profesjonelt tilpassede investeringsråd. Handlinger som angår tilgang til og nedlastning av informasjon fra våre nettsider gjør ikke at det etableres noe kundeforhold med vårt Arctic Asset Management AS. Arctic Asset  Management AS forsøker kontinuerlig å oppdatere dette nettstedet, men har intet ansvar for informasjon som kan vise seg å være utilstrekkelig eller feil.

Innholdet og utformingen av disse nettsidene er beskyttet av opphavsrett. Reproduksjon av eller modifikasjoner av informasjon eller datainnhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, bilder og lydfiler, krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Arctic Asset Management AS.

Uautorisert bruk av Arctic Asset Management ASs nettsted og systemer, inkludert, men ikke begrenset til, uautorisert adgang til Arctic Asset Management ASs systemer, misbruk av passord eller misbruk av annen informasjon, er strengt forbudt. Arctic Asset Management AS forbeholder seg retten til å endre disse nettsidene uten varsel, og brukerne er pålagt å sikre at de regelmessig vurderer innholdet på nettstedet for å bli informert om de siste endringene.

Arctic Asset Management AS vil ikke være ansvarlig for tap eller ødeleggelser, direkte eller indirekte, påført av brukeren som følge av brukerens tilgang til denne nettsiden eller eventuelle tilknyttede nettsider eller tilknyttede dokumenter, uansett om forholdene oppstår av en slik årsak som kan ha vært under kontroll av Arctic Asset Management AS eller av noen leverandør som leverer programvare eller tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, overføring av virus, manglende kommunikasjonslinjer, tyveri eller force majeure.

Informasjonen og tjenestene som tilbys på dette nettstedet, er kanskje ikke tilgjengelige i alle jurisdiksjoner eller til alle klienter.