Om oss

Arctic Asset Management AS er en uavhengig norsk kapitalforvalter. Vi forvalter UCITS-fond og andre diskresjonære mandater.

Arctic Asset Management («AAM») er en fundamentalt drevet kapitalforvalter som fokuserer på langsiktig verdiskapning for våre kunder. Lange relasjoner til både kunder og ansatte, kontinuerlig vekst og fokus på fremtiden, bygger opp under vår ambisjon om å være våre kunders foretrukne kapitalforvalter.

Vi tilbyr fond med ulik risikoprofil samt diskresjonære enkeltmandater av høy kvalitet innen nordiske aksjer og renter, i tillegg til globale helseaksjer.

Forvalterteamene har meget god avkastningshistorikk og lang erfaring fra aksje- og rentemarkedet. Selskapets forvaltning bygger på kompetanse og metodisk analyse av markeder, sektorer og selskaper.

AAM ble grunnlagt i 2010 som forvalter for Arctic Funds Plc., og i dag forvalter vi både UCITS-fond og diskresjonære mandater for en rekke forskjellige kunder.

AAM er eid av ansatte, Arctic Holdings AS og RASMUSSENGRUPPEN. Selskapet er en del av Arctic Gruppen, med hovedkontor i Oslo og et investeringsteam i Stockholm. AAM har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive ordreformidling, investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning med tilknyttede tjenester, etter lov om verdipapirhandel.

Ta gjerne kontakt med oss

Avdeling epost

Ledelsen

Lisbeth Gyland

CEO / Partner

Mobil: +47 4840 3122

Lisbeth var med å starte Arctic Asset Management i 2010 og er partner og CEO i selskapet. Hun har tidligere erfaring som CEO i Orkla Finans Fondsforvaltning (2005-2009) og CIO fixed income management (1994-2005). Før Orkla jobbet Lisbeth hos Den norske Creditbank som megler (1984-1990) Hun er utdannet fra Bankakademiet / BI..

Albert Collett

Investeringsdirektør (CIO)

Mobil: +47 92890041

Albert har jobbet i finanssektoren siden 1994 og begynte i Arctic Asset Management som en av grunnleggerne i 2010. Albert jobbet tidligere for Alfred Berg (1998-2010) som Nordic Head of Fundamental Equity. Han var medlem av Nordic Executive Committee og har hatt ulike stillinger som porteføljeforvalter og analytiker. I perioden 2002 - 2010 hadde han blant annet ansvaret for norske aksjer, danske aksjer og Alfred Bergs nordiske portefølje.

Albert har i sin karriere mottatt flere priser for sin forvaltning inkludert Lipper Excellence Award, Morningstar Award og anerkjennelse fra Wall Street Journal. Albert er en GTI-utdannet fra Göteborg og en BSc. (Hon) fra Strathclyde Business School.

Les mer

Samuel K. Haile

Head of Operations

Mobil: +47 48403243

Samuel er i dag leder for Arctic Asset Management sin Operations enhet, hvor han begynte i 2011. Han har erfaring fra finansmarkedet siden 2008 hvor blant annet har tidligere jobbet for Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (2010-2011) og Orkla Finans som fondslederassistent. Han har en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI .

Heidi Rønningen

Head of Compliance

Mobil: +47 48403256

Heidi har tidligere jobbet for ulike selskaper innenfor finanssektoren. Hun har blant annet jobbet for Navigea Securities (2011-2012) som leder for compliance og risikokontroll, for Sektor Asset Management som head of compliance (2008-2011), for Orkla Finans som Compliance Officer (2003-2008), for DnB Asset Management som Compliance Officer (1998-2003) og før det for Landsbanken som advokat. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en MBA fra Handelshøyskolen BI.


Salg / Forretningsutvikling

Lisbeth Gyland

CEO / Partner

Mobil: +47 4840 3122

Lisbeth var med å starte Arctic Asset Management i 2010 og er partner og CEO i selskapet. Hun har tidligere erfaring som CEO i Orkla Finans Fondsforvaltning (2005-2009) og CIO fixed income management (1994-2005). Før Orkla jobbet Lisbeth hos Den norske Creditbank som megler (1984-1990) Hun er utdannet fra Bankakademiet / BI..

Halvor Homme

Partner, Institutional Sales

Mobil: +47 4840 3251

Halvor har tidligere jobbet for Alfred Berg (2004-2010) som seniorrådgiver for institusjonelle kunder. Han jobbet for Industrifinans Aktiv Forvaltning (1994-2010) som administrerende direktør og porteføljeforvalter for skjønnsmessige mandater. Halvor har betydelig erfaring innen bank og finans fra 1983 og har hatt stillinger som leder for fondsstyring for Sparebank Vestfold og porteføljeforvalter for Sparebanken NOR.

Han studerte Business ved Handelshøyskolen BI.

Les mer

Vegard Gjølme

Partner, Institutional Sales

Mobil: +47 4840 3253

Vegard har tidligere jobbet for Alfred Berg (2004-2010) som seniorrådgiver for institusjonelle kunder. Han var risikoansvarlig for Sparebank 1 Aktiv Forvaltning (2001-2004) og har også jobbet som risk manager i Elcon Securities / First Securities (1998-2001). Han har betydelig erfaring innen kapitalforvaltning fra 1991. Han er utdannet Handelsøkonom fra Oslo Business School og høgskolekandidat i datafag fra Høgskolen i Molde.

Lars Christian Hagen

Partner, Institutional Sales

Mobil: +47 4840 3257

Lars har mer enn 10 års erfaring fra finans- og investeringsbanker. Han har tidligere jobbet for Swedbank First Securities som Senior Wealth Manager hvor han var rådgiver for klienter med høye formuer, familier, bedrifts- og institusjonssektoren. Han har en siviløkonomgrad fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen finansøkonomi. Lars er også autorisert finansiell rådgiver (AFR).

Hebe–Cecilie Nyquist Næss

Investor Relations

Mobil: +47 90 98 30 24

Hebe begynte i Arctic Asset Management i januar 2021. Hun har mer enn ti års erfaring med å jobbe med kapitalisering av selskaper, først og fremst med fokus på kredittsiden. Hun har tidligere jobbet som finansdirektør i N2 Applied AS, et tidlig fase AgTech-selskap, HitecVision (2014-2018) og DNB Bank ASA (2008-2014). Hebe har en MSc Shipping, Trade and Finance fra CASS Business School (London, UK), og en BSc Business and Economics fra Handelshøyskolen BI (Sandvika).

Niclas Carlsson

Investor Relations Sweden

Mobil: +46 702 84 54 38
Kontor: +46 8 446 861 03

In August 2021, Niclas joined Arctic Asset Management in Stockholm. He is responsible for client relationships in Sweden and selected client relationships outside of Sweden. Niclas has 25 years of experience from the financial market, both from Private Banking and Fund Management in Sweden as well as in Switzerland and Luxembourg. Most recently, he comes from Tellus Fonder where he was Head of Sales and Marketing.

Niclas holds a Marketing Management Degree from IHM Business School in Gothenburg.

Les mer

Investeringsteam Oslo

Albert Collett

Investeringsdirektør (CIO)

Mobil: +47 92890041

Albert har jobbet i finanssektoren siden 1994 og begynte i Arctic Asset Management som en av grunnleggerne i 2010. Albert jobbet tidligere for Alfred Berg (1998-2010) som Nordic Head of Fundamental Equity. Han var medlem av Nordic Executive Committee og har hatt ulike stillinger som porteføljeforvalter og analytiker. I perioden 2002 - 2010 hadde han blant annet ansvaret for norske aksjer, danske aksjer og Alfred Bergs nordiske portefølje.

Albert har i sin karriere mottatt flere priser for sin forvaltning inkludert Lipper Excellence Award, Morningstar Award og anerkjennelse fra Wall Street Journal. Albert er en GTI-utdannet fra Göteborg og en BSc. (Hon) fra Strathclyde Business School.

Les mer

Alexander Larstedt Lager

Porteføljeforvalter

Mobil: +47 48403255

Alexander begynte i Arctic Asset Management i 2014 med tidligere erfaring fra bla. NBIM utviklingsprogram. Alexander begynte først som analytiker før han ble utnevnt til porteføljeforvalter i det norske aksjeteamet i januar 2017. Alexander har en mastergrad i økonomi og bedriftsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH), med en master i finans. Han deltok tidligere på det internasjonale IB-programmet ved St.

Olav i Stavanger.

Les mer

Arild Fredrik Huitfeldt

Equity analyst

Mobil: +47 48403249

Arild startet i Arctic Asset Management i 2016. Han har tidligere jobbet som finansanalytiker innen fusjon og oppkjøp hos Saga Corporate Finance AS og som revisor hos BDO. Han har en mastergrad i finansøkonomi fra NHH, og en bachelor i bedriftsøkonomi fra Trondheim Business School.

Sindre Sørbye

Porteføljeforvalter (Partner)

Mobil: +47 48403282

Sindre har jobbet i finanssektoren siden 1996 og begynte i Arctic Asset Management i 2016. Sindre begynte som sjefsanalytiker ved Orklas finansavdeling før han ble en del av Orklas investeringsavdeling. Fra 2006 gikk han over i rollen som porteføljeforvalter med fokus på nordiske, samt asiatiske aksjer. I 2012 var Sindre en av Solstens grunnleggere, hvor han jobbet som porteføljeforvalter for Solstens nordiske og norske aksjefond.

I 2016 ble Solsten kjøpt av Arctic Asset Management, hvor Sindre og hans team fortsatte i rollen som porteføljeforvaltere. Sindre har en MSc i Internasjonal Business fra Manchester Business School, en MBM fra Handelshøyskolen BI. han er autorisert porteføljeforvalter fra Norsk Finansanalytikers Forening/NHH.

Les mer

Tore Mengshoel

Porteføljeforvalter (Partner)

Mobil: +47 48403232

Tore har jobbet med investeringer siden 1997 og startet i Arctic Asset Management i 2016. Etter fire år hos konsulentselskapet McKinsey & Co jobbet Tore i ti år med ventureinvesteringer innen teknologi hos Teknoinvest. Etter dette begynte han som porteføljeforvalter i Orkla Investment Division, og ble derfra med videre til investeringsteamet til Solsten i 2012. I 2016 ble Solsten kjøpt av Arctic Asset Management, hvor Tore og teamet fortsatte i rollene som nordiske porteføljeforvaltere.

Tore har en MSc i datateknikk fra NTNU og en MBA fra INSEAD.

Les mer

Ole E. Dahl

Porteføljeforvalter (Partner)

Mobil: +47 48403241

Ole har erfaring fra finanssektoren siden 1990, hvorav 16 år i Orklas investeringsdivisjon som porteføljeforvalter og analytiker. Ole, Tore og Sindre var i 2012 blant grunnleggerne av Solsten AS med forvaltning av et nordisk og et norsk aksjefond. Fondene ble overtatt av Arctic Asset Management i 2016 hvor teamet fortsetter forvaltningen av fondene. Ole har dessuten vært investeringsdirektør i Avanse Forvaltning og finansanalytiker i Fondsfinans.

Før 1990 fikk han 6 år med industriell erfaring i Norsk Hydro. Ole har en mastergrad i siviløkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). .

Les mer

Kay-Erik Mamre-Johansen

Porteføljeforvalter

Mobil: +47 93 89 00 97

Kay-Erik jobbet som Senior Portfolio Manager i Strawberry Capital (2009-2020) før han ble ansatt som porteføljeforvalter i Arctic Asset Management. Han startet i Strawberry Capital som Trainee i 2009 før han ble analytiker og deretter porteføljeforvalter. Han har tidligere hatt internship i analyseavdelingen til Arctic Securities. Kay-Erik har en MSc i Business Administration fra BI Norwegian Business School med en major i finans.

Trond Tømmerås

Porteføljeforvalter (Partner)

Mobil: +47 48403247

Trond har erfaring fra finansmarkedene siden 1989. Han er partner og renteforvalter i Arctic Asset Management, og var blant annet med å starte selskapet i 2010. Han har tidligere jobbet for Alfred Berg (1998-2010) som porteføljeforvalter og leder av det norske rentefondteamet og taktisk eiendomsallokeringsteamet, hvor han blant annet ble tildelt Lipper Fund Awards flere ganger for beste NOK-nominerte rentefond.

Han har tidligere jobbet for Storebrand som rentefondsforvalter og for Fokus Bank som renteanalytiker/forhandler. Trond har en BSc (Hon) fra University of Warwick og M.A. fra University of Reading, og er også en sertifisert europeisk finansanalytiker (AFA).

Les mer

Cathrine Foyn

Porteføljeforvalter og Partner

Mobil: +47 48403242

Cathrine har erfaring fra finansmarkedene siden 1991. Cathrine var med å starte Arctic Asset Management i 2010, før hun i 2015 i en kort periode gikk inn i rollen som Investeringsdirektør for Protector Forsikring. Cathrine har tidligere erfaring fra Alfred Berg, Braathens Safe, Christiania Fonds og Oslo Børs. Hun er utdannet ved Handelshøyskolen BI og er Autorisert Renteanalytiker (NFF).

Vegard Kjølhamar

Analytiker / Porteføljeforvalter

Mobil: +47 94478954

Vegard startet i Arctic Asset Management i februar 2019. Han jobbet tidligere i DNB som trainee og kredittanalytiker i DNB Markets (2013-2019). Han har en MBA fra University of Colorado og er CFA® charterholder..


Investeringsteam Stockholm

Ulrica Slåne Bjerke

CIO Arctic Aurora LifeScience

Mobil: +46 720 507885
Kontor: +46 8 44686107

Ulrica har erfaring fra finansmarkedene siden år 2000. Hun begynte i Arctic Asset Management i 2016. Ulrica har det overordnede ansvaret for Arctic Aurora LifeScience sin investeringsportefølje. Hun har lang erfaring som porteføljeforvalter innen helse for de svenske AP3-fondene og er en topprangert helseanalytiker gjennom 10 år. Ulrica har en MBASc, CEFA, med en grad fra Handelshøyskolen i Stockholm og medisin ved Karolinska Instituttet.

Torbjørn Bjerke

Porteføljeforvalter

Mobil: +46 72 050 7884
Kontor: +46 8 44686108

Torbjørn har jobbet med ledelse og forretningsutvikling av helseselskaper siden 1990. Han begynte i Arctic Asset Management 2016 hvor han som utdannet lege har ansvar for det vitenskapelige, kliniske og regulatoriske analysene av nye muligheter og selskaper som potensielt kan inngå i porteføljen til Arctic Aurora LifeScience. Torbjørn har lang erfaring innen vellykket utvikling av medisiner, forretningsutvikling, M&A som både leder, grunnlegger og styremedlem av flere legemiddelselskaper inkludert DBV Technologies, TXP Pharma, Neurosearch, Karolinska Development blant flere.

Bjerke fikk sin doktorgrad fra Aarhus Universitet.

Les mer

Daniel Bolanowski

Porteføljeforvalter

Mobil: +46 72 050 7886
Kontor: +46 8 44686109

Daniel har erfaring som forretningsanalytiker siden 2011. Han begynte i Arctic Asset Management i 2016. Daniel er fyller rollen som analytiker i Arctic Aurora LifeScience med ansvar for analyse, verdsettelse, og å finne nye investeringscase innen sektoren. Han tidligere erfaring med oppdrag for flere bio- og medtech-selskaper. Daniel har en MSc (Bioteknologi) og en MSc (Business / Economics) fra Universitet i Uppsala.

.

Les mer

Mark Fabian

Analytiker

Mobil: +46720509024
Kontor: +46844686106

As analyst in team, Mark Fabian’s work focus is company modelling, but also evaluation of products and pipelines in pharma and biotech companies as well as individual companies. Mark has multiple years of experience in drug discovery, pharmaceutical and computational chemistry. Completed internships at Roche, DNB and Amgen Scholars Program. Analyst at Arctic since 2021. Educated at Semmelweis University (PharmD) and Karolinska Institutet (MSc in Bioentrepreneurship).


Operations

Har du spørsmål vedrørende dine investeringer kan disse rettes direkte til vårt Operations-team.

Samuel K. Haile

Head of Operations

Mobil: +47 48403243

Samuel er i dag leder for Arctic Asset Management sin Operations enhet, hvor han begynte i 2011. Han har erfaring fra finansmarkedet siden 2008 hvor blant annet har tidligere jobbet for Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (2010-2011) og Orkla Finans som fondslederassistent. Han har en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI .

Jacob Zeno Clausen Krøvel

Operations Analyst

Mobil: +47 48403225

Jacob startet i Arctic Asset Management i 2017. Han har tidligere jobbet som økonomidirektør ved IBKA / Norsk Gjenvinning og som revisor i Deloitte. Jacob har en MSc i økonomi og finans fra Copenhagen Business School.

Anders Engebretsen

Operations Analyst

Mobil: +47 94424580

Anders har arbeidet hos Arctic Asset Management gjennom tre internship posisjoner under studietiden før han ble fast ansatt i august 2020. He har en B.S. in Economics and math fra Saint Mary's College of California. .

Ola Hustvedt Smith-Erichsen

Operations Analyst

Mobil: +4790257873

Ola jobbet deltid hos Arctic Asset Management før han ble fast ansatt i august 2021. Han har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Toulouse Business School i Frankrike og en MSc. i finans og regnskap fra Imperial College Business School i London..


Styret

Styret i Arctic Asset Management

Trond Berger

Trond Berger er styreleder i Arctic Asset Management. Trond er også Chief Investment Officer (CIO) i Blommenholm Industrier, styreleder i Yara ASA og Bertel O. Steen Holding. Han var Executive Vice President (EVP) i Schibsted ASA i mer enn 20 år, og før det, EVP i Nycomed ASA samt partner i Arthur Andersen & Co. .

Petter Bakken

Petter Bakken er en av grunnleggerne av Arctic Securities AS. Han var leder av Corporate Finance i Arctic Securities fra 2007-2017. Bakken har tidligere jobbet hos Orkla Finans/SEB Enskilda fra 1991-2007, de siste 13 årene som sjef for Corporate Finance i Norge. Før dette jobbet for SEB i Frankfurt (1987-1991). Han har lang erfaring fra alle typer corporate finance transaksjoner i det norske markedet, både innen M&A og ECM.

Bakken har en Diplom Kaufmann-grad fra Universität Mannheim, Tyskland (1982-1987). .

Les mer

Børre Grønningsæter

Grønningsæter er Investment Manager i RASMUSSENGRUPPEN AS hvor han begynte porteføljeforvalter i 1998. Han er også administrerende direktør i PORTIA AS, et heleid datterselskap av RASMUSSENGRUPPEN AS. Han har tidligere erfaring som partner i Saga Securities AS, nå Danske Securities ASA. Han er utdannet i bygg og anlegg fra Göteborgs Tekniske Institutt (1991), og har en bachelorgrad Norges Handelshøyskole, NHH (1994).

.

Les mer

Roar Skuland

Roar Skuland er Chief Financial Officer (CFO) i Rasmussengruppen AS, han tiltrådte stillingen som CFO 1. september 2021. Roar har tidligere jobbet som statsautorisert revisor i Deloitte (1986-2021) hvor han ble partner i 1993 og managing partner for Agder-regionen i 1997. Roar satt også i styret i Deloitte AS i 5 år. I Deloitte jobbet Roar med å levere revisjon- og rådgivningstjenester til store, mellomstore, små og børsnoterte selskaper innenfor shipping, forvaltning, retail, kollektivtrafikk, energi og råvarer etc.

.

Les mer

Halvor Homme

Halvor har tidligere jobbet for Alfred Berg (2004-2010) som seniorrådgiver for institusjonelle kunder. Han jobbet for Industrifinans Aktiv Forvaltning (1994-2010) som administrerende direktør og porteføljeforvalter for skjønnsmessige mandater. Halvor har betydelig erfaring innen bank og finans fra 1983 og har hatt stillinger som leder for fondsstyring for Sparebank Vestfold og porteføljeforvalter for Sparebanken NOR.

Han studerte Business ved Handelshøyskolen BI.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Sentralbord: +47 2101 3100
Salg:              +47 2101 3090
Support:        +47 2101 3091
Mail:              mail.aam@arctic.com
Postadresse
Arctic Asset Management AS
P.O. Box 1833 Vika
NO-0123 Oslo
Norway
Besøksadresse Oslo
Arctic Asset Management
Haakon VII’s gt. 5
Oslo, Norway
Besøksadresse Stockholm
Arctic Asset Management
Regeringsgatan 38
Stockholm, Sweden

Retningslinjer for bærekraftige investeringer


Utøvelse av eierstyring og bruk av stemmerett


Compliance

Arctic Asset Management er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet, men har også egne interne og eksterne kontrollfunksjoner for å sikre kvaliteten i selskapets tjenester. Compliance-avdelingen skal sikre at selskapet utfører sine tjenester i samsvar med relevante lover og bransjestandarder.

Heidi Rønningen

Head of Compliance

Mobil: +47 48403256

Heidi har tidligere jobbet for ulike selskaper innenfor finanssektoren. Hun har blant annet jobbet for Navigea Securities (2011-2012) som leder for compliance og risikokontroll, for Sektor Asset Management som head of compliance (2008-2011), for Orkla Finans som Compliance Officer (2003-2008), for DnB Asset Management som Compliance Officer (1998-2003) og før det for Landsbanken som advokat. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en MBA fra Handelshøyskolen BI.


Generell kundeinformasjon

Vilkår og retningslinjer

Vennligst finn under de vilkår og retningslinjer som gjelder for våre tjenester.

Mest brukte meglere

Mest brukte verdipapirforetak (meglere) Arctic Asset Management formidlet kundeordre til: 

Retningslinjer for håndtering av personopplysninger

Dersom du har spørsmål angående håndtering av personopplysninger kontakt oss på dataprotection.aam@arctic.com.

Kriseberedskapsplan

I lenken under kan du se Arctic Asset Managements kriseberedskapsplan (kun på engelsk)

Konsesjoner

Vennligst se nedenfor for informasjon om konsesjoner for Arctic Asset Management og filialer.

Norge
Arctic Asset Management Aser registrert med organisasjonsnummer 995 629 070 og er godkjent av det norske Finanstilsynet. For oppdatert konsesjonstatus, se Finanstilsynets Konsesjonregister.

Sverige
Arctic Asset Management AS er representert I Stockholm gjennom sin filial «Arctic Asset Management AS, Stockholm Filial”, org.nr. 516410-5198, bilbioteksgatan 8, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sverige. Filialen er under tilsyn av både det norske og svenske finanstilsynet.

Irland
Arctic Asset Management har konsesjon fra irske tilsynsmyndigheter, og har forvaltningsansvaret for underfondene som er godkjente iht. UCITS-direktivet (85/611/EEC)

 

Arctic Asset Management er i tillegg notifisert for markedsføring i Norge, Sverige, Finland, Irland, U.K. og Luxembourg. Fondene var etablert 15. november 2010 og er registrert hos irske tilsynsmyndigheter.

Klager

Alle klager må være skriftlige og sendes per e-post til compliance.aam@arctic.com eller via ordinær post til:

Arctic Asset Manamgement AS
Att.: Compliance
P.O. Box 1833
VIKA 0123 Oslo


Forbehold AAM nettsider

Innholdet på disse nettsidene er utelukkende en informasjonskilde fra Arctic Asset Management AS. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men bør alltid søke profesjonelt tilpassede investeringsråd. Handlinger som angår tilgang til og nedlastning av informasjon fra våre nettsider gjør ikke at det etableres noe kundeforhold med vårt Arctic Asset Management AS. Arctic Asset  Management AS forsøker kontinuerlig å oppdatere dette nettstedet, men har intet ansvar for informasjon som kan vise seg å være utilstrekkelig eller feil.

Innholdet og utformingen av disse nettsidene er beskyttet av opphavsrett. Reproduksjon av eller modifikasjoner av informasjon eller datainnhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, bilder og lydfiler, krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Arctic Asset Management AS.

Uautorisert bruk av Arctic Asset Management ASs nettsted og systemer, inkludert, men ikke begrenset til, uautorisert adgang til Arctic Asset Management ASs systemer, misbruk av passord eller misbruk av annen informasjon, er strengt forbudt. Arctic Asset Management AS forbeholder seg retten til å endre disse nettsidene uten varsel, og brukerne er pålagt å sikre at de regelmessig vurderer innholdet på nettstedet for å bli informert om de siste endringene.

Arctic Asset Management AS vil ikke være ansvarlig for tap eller ødeleggelser, direkte eller indirekte, påført av brukeren som følge av brukerens tilgang til denne nettsiden eller eventuelle tilknyttede nettsider eller tilknyttede dokumenter, uansett om forholdene oppstår av en slik årsak som kan ha vært under kontroll av Arctic Asset Management AS eller av noen leverandør som leverer programvare eller tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, overføring av virus, manglende kommunikasjonslinjer, tyveri eller force majeure.

Informasjonen og tjenestene som tilbys på dette nettstedet, er kanskje ikke tilgjengelige i alle jurisdiksjoner eller til alle klienter.