Vi har i dag tatt i bruk vår nye online-rapporteringsløsning for alle våre kunder. Både private kunder og institusjonelle kunder har nå en felles løsning med daglig oppdatering av sin portefølje med beholdingsoversikt, resultat i beløp, avkastning i prosent, transaksjonsoversikt med mer.

Etter hvert månedsskifte vil man i dokumentmenyen finne en månedsrapport i pdf-format som kan lastes ned. Det vil være en rapport per portefølje man har hos oss. Månedsrapporten for april er lastet opp, og fremover kan kundene forvente å finne en ny månedsrapport etter to virkedager inn i ny måned. 

For private kunder inneholder også online-portalen en funksjonalitet for tegning og innløsning av Arctic-fondene.

Personkunder logger seg på med Bank ID kodebrikke eller Bank ID på mobil. Nettadressen er https://asset.arctic.com. Hvis man får feilmeldingen «Access denied», kan dette skyldes at nettleseren din er satt opp til å bruke http:// og ikke den krypterte, sikre forbindelsen https:// som vår portal er sikret med. 

Institusjonskunder logger seg på med organisasjonsnummer og engangspassord send på epost torsdag 12. mai kl 14:06. Ta kontakt med din kundekontakt eller på +47 902 57 873 hvis du trenger hjelp til dette.