Resultatsesongen i det norske og nordiske aksjemarkedet ble bedre enn fryktet. Mange store selskaper leverte riktignok tall som er ned fra 3. kvartal i fjor. Dette gjelder særlig selskapene innen råvarer og sykliske bransjer. Flere bedrifter leverer likevel bedre enn pessimistiske forventninger, ofte hjulpet av kostnadskutt. I Norge og Sverige får eksportbedriftene god hjelp av en svakere valutakurs.

Så langt i år har defensive sektorer gått bra på børsene i Norge og Norden, inkludert aksjer innen eiendom, konsum, forsikring og telecom. I september og oktober har derimot flere av disse aksjene falt tilbake, og ikke klart å levere på høye forventninger gjennom resultatsesongen. Industriaksjer har gått sterkt på børsene i Norden så langt i år. I september og oktober har de sykliske sektorene energi, materialer og industri vært sterkest. Flere selskaper i disse bransjene leverte kvartalstall som var over markedets forventinger. Tech sektoren har vært svak i Norden, både i oktober og så langt i år, mye drevet av Nokia.

Samlet sett var makroøkonomiske nøkkeltall ikke verre enn fryktet. Når det er sagt peker ikke ledende indikatorer mot noen snarlig syklisk oppgang. Kredittveksten i Kina er én slik indikator. Måneden startet med en negativ overraskelse fra ISM indeksen i USA. ISM indeksen måler innkjøpssjefers forventning til fremtidig utvikling, og både Industri ISM og Tjeneste ISM var svakere enn forventet. De viste fremdeles vekst for tjenestesektoren men godt under forventet nivå, og negativ forventet vekst for industrien.

Dette føyer seg inn i rekken av økonomiske nøkkeltall som viser noe svakere utvikling for industrien. Veksten i global industriproduksjon er ned fra et nivå på rundt 4 prosent i starten av år 2018, til rundt 1 prosent nå. På den andre siden er arbeidsmarkedene vedvarende sterke. Det er fremdeles god vekst i privat konsum, drevet av høy tillitt blant konsumentene. De siste årene har lønnsveksten vært god og økende i de fleste vestlige land. Fremover blir det spennende å se om svakere industri-sentiment vil føre til svakere arbeidsmarked og privat forbruk.

Lange statsrenter fortsatte litt opp i oktober. Oppgangen er likevel ikke mer enn en korreksjon fra nær rekord-lave nivåer slutten av sommeren. I USA kuttet Federal Reserve denne måneden referanserenten for tredje gang i år, men signaliserte samtidig at de ikke venter videre kutt med mindre økonomien bremser kraftig. Samtidig går Norges Bank mot strømmen, og har økt rentene med fire ganger siden sommeren 2018. Dette har ført til videre oppgang i korte renter i Norge. Norges Bank holdt dog, som ventet, renten uendret i oktober. Olje og en rekke metaller hadde en mindre prisøkning denne måneden. 

 

Arctic Norwegian Equities is a equity fund managed by Albert Collett and Alexander Lagersted Lager. The fund invests in the Norwegian stock market and the funds "I" share class, has since inception in November 2010 had a performance of  150% - 35% ahead of the funds benchmark.  

Past performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods.