På tross av høye inflasjonstall har statsrentene falt de siste månedene. Amerikansk 10årig statsrente er ned fra 1.75 den 31. mars til 1.29 den 23. juli. Hva er årsakene til fallet?

Makrotallene er blitt svakere. Citi Surprise Index viser forskjellen på rapporterte makrotall og hva som er forventet på forhånd. En indeksverdi over 0 tilsier positive overraskelser i sum. Siden tidlig sommer 2020 har Surprise indeksen ligget på rekord-høye nivåer, men er nå på vei ned. I USA er det nesten ikke lenger positive overraskelser i makrotallene. Globale makrotall viser også en fallende trend, med mindre positive overraskelser enn tidligere.

Kinesisk kredittvekst er en god ledende indikator for BNP-vekst, og til dels også for råvarepriser. Også denne er på vikende front, kredittgivingen i Kina er strammere enn tidligere. Ifølge Bloomberg gir lavere kredittvekst år/år negativ vekst-impuls i landet.

Det prises inn lavere inflasjon i statsobligasjonsmarkedet. Dette på tross av høye råvarepriser og mye inflasjonsbekymring fra diverse forstå-seg-påere. Observert inflasjon har overrasket på oppsiden de siste månedene. KPI inflasjon i USA for juni steg til 5.4 prosent år/år, høyere enn forventet og opp fra 5.0 prosent måneden før. Inflasjonen justert for matvarer og energi var 4.5 prosent, også dette over forventet. St. Louis FED viser hvilken inflasjon som prises inn i statsobligasjonsmarkedet, gjennom forskjellen i rente på vanlige statsobligasjoner og inflasjonsjusterte statsobligasjoner (TIPS). Denne impliserte inflasjonen er kommet ned siste måneder. Markedet virker å være enig med Federal Reserve-sjef Jerome Powell i at prisstigningen er «transitory» - forbigående.

Delta-varianten av korona kan ha bidratt til statsrentefallet. Storbritannia er midt oppe i en ny smittebølge, på tross av høy vaksinedekning. Det er også økende smitte i USA, særlig blant den vaksine-skeptiske delen av befolkningen. Delta-varianten virker mer smittsom enn tidligere varianter. Selv om de færreste forventer nye ‘lock downs’ i stor skala bidrar smitten til økonomisk bekymring.

Markedsdynamikk kan også ha bidratt. Et sterkt aksjemarked betyr at mange institusjonelle investorer, som pensjonskasser, har nådd sine avkastningsmål for året. Disse kan låse inn gevinst gjennom salg av risikoaktiva og kjøp av statsobligasjoner. Dette reduserer rentenivået. Etter det siste års støttepakker og pengetrykking er det fremdeles mye likviditet i markedet. Penger som ikke går inn i aksjer finner ofte veien til statsobligasjoner, og rentene faller.

Statsrentenes fall synes kanskje pussig i lys av høye inflasjonstall. På kort sikt kan mye forklares av svakere makrotall, tilsynelatende avtakende vekst, og deltavarianten av korona. Den lange trenden er derimot klar – amerikanske statsrenter har falt siden år 1981.

Alexander Larstedt Lager
Porteføljeforvalter