Opptrak fra direktesendt arrangement 23. mars 2021. Kombinasjonen av ekspansiv penge- og finanspolitikk, flaskehalser i logistikkjedene under nedstengningene og gradvis økt økonomisk aktivitet har gitt kraftig økning i råvarepriser og høyere inflasjonsforventninger. Dette har medført at lange statsobligasjoner har steget betydelig de siste månedene. Arctic Asset Managements meritterte forvalterteam tar deg gjennom utviklingen i rentemarkedet og hvordan de posisjonerer fondene for nye rentebaner.