• Aksjemarkedets kursfall og gjeninnhenting - refleksjoner og lærdom
  • Vil stimulansen i realøkonomien være stor nok til at et V-formet konjunkturforløp vil utspille seg?
  • Kredittobligasjoner har sett en kraftig spread inngang siden midten av mars, hva signaliserer det og vil det fortsette?
  • Olja - hva skjer a..?
  • Hvor går markedet nå?
  • Hvilke aksjer skal vi eie og hvorfor?
  • Hvilke endringer har vi gjort i porteføljene?