• Kredittspreadene på bankobligasjoner gikk betydelig ut i mars, men er kommet tilbake til tidligere normalnivåer
  • Likviditeten i det nordiske rentemarkedet er bedret
  • Bankrenten er rundt null prosent

Kredittspreadene i det nordiske high yield markedet er fortsatt høye og vil bruke lengre tid på å komme tilbake til sitt normalnivå enn spreadene i Investment Grade segmentet. Vi tror at kredittspreadene som i dag ligger på et gjennomsnittlig nivå rundt +1000bp, også denne gangen vil komme tilbake til et historisk gjennomsnitt rundt +500bp, som ville gi god avkastning. Dette gir en fortsatt attraktiv oppside i det Nordiske High Yield markedet.

Ved utgangen av april 2020 hadde Arctic High Return en effektiv rente på 8,9 %.