Manglende likviditet i den korte delen av rentemarkedet for gode kreditter krever grep fra sentralbankene

I løpet av forrige uke ble det svak likviditet i den helt korte enden (3-12 måneder) av de tryggeste rentepapirene (boligkreditt- og senior bankobligasjoner). Som eksempel ble en kort Nordea Senior obligasjon til desember 2020 handlet på Nibor +180 bp på torsdag i forrige uke. Det samme lånet ble tidligere handlet på Nibor+10 bp.

Likviditeten var spesielt svak i det svenske markedet som følge av at uroen førte til store innløsninger i de store Investment Grade (IG) fondene, og flere fond måtte stenge i en kortere periode. Men også her i Norge så vi at en kombinasjon av innløsninger og veldig høye sikkerhetsstillelser for rentefondene ifbm valutasikringer, førte til kraftig salgspress. Det var ingen naturlige kjøpere av disse korte papirene da alle var samme vei, og bankene i veldig liten grad tok imot.

Til tross for at Norges Bank har gitt en pakke med nye F-lån til bankene for å avhjelpe likviditeten, ser det enn så lenge ut som bankene sleper bena litt etter seg i forhold til å kjøpe korte papirer i markedet. Det har imidlertid begynt å løsne noe i løpet av de siste dagene.

Det siste fra Norges Bank er at banken kunngjorde at det torsdag vil bli lagt ut F-lån i USD for norske banker for å avhjelpe norske bankers dollarlikviditet. Dette kommer i etterkant av at Norges Bank har fått på plass USD swaplinjer mot den amerikanske sentralbanken og vil trolig føre til at Nibor kommer ytterligere ned. Resultatet kom kl. 15:30  og tildelt volum ble USD 1.075 milliarder frem til 22. juni, med en gjennomsnittrente på 0,37%. Alle bankene fikk det volumet de hadde bedt om.

I Sverige vil Riksbanken neste torsdag kjøpe sertifikater i andrehåndsmarkedet for inntil SEK 4 milliarder av svenske ikke-finansielle selskaper med investment grade rating.

De siste tiltakene fra FED, som allerede har fått effekt inn i kredittmarkedene, er at de natt til tirsdag annonserte at de vil gjøre ubegrensede verdipapirkjøp – noe som kommer på toppen av alle andre likviditetesprogram.

 Kort fortalt:

  1. Fed vil kjøpe statsobligasjoner og boliglånsobligasjonerfor de beløp som er nødvendig, til enhver tid, for at markedene skal fungere.

  2. FED setter opp flere låneprogram på tilsammen 300 mrd USD,for å bedre kredittilgangen for bedrifter og sysselsatte
  • Kjøp av selskapsobligasjoner i primærmarkedet - ment som en backstop for selskaper som trenger å refinansiere seg i markedet (IG obligsjoner: BBB- eller bedre samt en løpetid på inntil 4 år
  • Kjøp av selskapsobligasjoner i sekundærmarkedet (IG obligsjoner: BBB- eller bedre med løpetid på inntil 5 år)

 

FED kjøper de «trygge» papirene som vi mener er en god strategi i og med at disse danner fundamentet for hele obligasjonsmarkedet. Hvis ikke likviditeten og tilliten til de tryggeste obligasjonene er tilstede, vil ikke volatiliteten i markedet kunne komme ned.

På dagens nivåer ser 3-5 års obligasjoner utstedt av de store nordiske bankene interessante ut, og vi ser etter både senior obligasjoner på rente til forfall på 2,7-2,8% og ansvarlige lån (T2)  på rente til forfall på 4,5-5%.