September ble en svak måned på verdens børser. Fondsindeksen på Oslo Børs falt med 12,6 % og den nordiske VINX indeksen falt med 3,0 % (målt i norske kroner). Internasjonalt falt S&P 500 indeksen i USA med 9,3 %, og den europeiske STOXX 600 indeksen falt med 6,6 %. På nordiske børser var Finans beste sektor, renteøkningene fører til store oppjusteringer av bankenes netto renteinntekter. Helse klarte seg også relativt godt. Eiendom var svakeste sektor i Norden, gitt økte renter og forventninger om prisfall på eiendom. Stockholmsbørsen gjorde det best av de nordiske børsene, og store selskaper gjorde det bedre enn små selskaper i september.

Skattesjokk i Norge. Den norske regjeringen foreslo en 40 % grunnrenteskatt på havbruk, noe som rammer lakseoppdrett hardt. Sjømatindeksen på Oslo Børs falt med 26 % på to børsdager. Kursfallet var enda større for selskaper med stor virksomhet i Norge, som Lerøy og Salmar. Regjeringen forslår også økt grunnrenteskatt for vannkraft (fra 37 til 45 prosent), og et høyprisbidrag ved priser over 70 øre per kilowatt time. Selskaper som Norsk Hydro og Orkla blir påvirket av disse endringene. I tillegg foreslås en 40 % grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Statsrentene økte betydelig i september. Amerikansk 10-årig statsrente steg til 3,83 % fra 3,19 %. Utslaget var enda større for statsobligasjoner med kortere løpetid, 2-årig statsrente steg til 4,28 % fra 3.49 %. Amerikansk CPI inflasjon for august viste 8.3 % prisvekst år/år, høyere enn 8.1 % forventet. FED hevet renten med 0.75 prosent poeng til 3-3.25 %. Den svenske Riksbanken overrasket markedet med 1.0 prosent poeng renteøkning, til 1,75 %. Det var ventet 0.75 prosent økning. Norges Bank økte som forventet styringsrenten med ytterligere 0.5 prosent poeng til 2.25 %. Dette kommer på toppen av rentehevinger på 0.5 prosent poeng i både i juni og august. 

Urolige markeder ga markert dollarstyrkelse. Så langt i år har både SEK og NOK svekket seg med 23 % mot USD. I september alene svekket norske kroner seg fra 10,0 til 10,9 mot amerikanske dollar. Euro er nå verdt mindre enn amerikanske dollar, EUR/USD endte måneden på 0,98. Store annonserte skattekutt i Storbritannia førte til ekstra press på britiske pund. Pundet endte ned fra 1,16 til 1,12 mot dollar etter å ha hentet seg inn mot slutten av måneden.

Det var sabotasje mot gasskablene Nord Stream 1 og 2 mellom Russland og Europa. På tross av dette falt Nederlandsk TTF gasspris betydelig i september, fra 67 til 47 dollar per mmbtu. Brent oljepris falt fra 94 til 88 dollar per fat. Andre råvarepriser viste blandet utvikling. Prisene på hvete steg med 14 %, mais steg 1%, mens soya falt 9%. Kobberprisen falt med 2% og aluminiumsprisen falt med 9%, mens jernmalmprisen for Kina-levering holdt seg omtrent uendret. 

Nordisk kreditt spreadet ut i september. DNBs nordiske høyrenteindeks falt med 1,0 %. Korte renter fortsatte opp, norsk 3-måneders nibor-rente steg fra 2.60 % til 2.94 %. Så langt i år har nordisk høyrente klart seg godt sammenlignet med Europa og USA. Noen forklaringer er en større andel obligasjoner med flytende rente, og en større vekt i sektorer som Energi og Shipping.