Tidlig i september, nær toppnoteringen for Nasdaq-indeksen, ble det avslørt at japanske Softbank, identifisert som ‘Nasdaq whale’, har kjøpt et ikke-ubetydelig beløp av call-opsjoner på store amerikanske teknologiselskaper og antakelig vært en god bidragsyter til oppgangen i aksjekursene til disse selskapene. Det har også vært høy deltakelse blant amerikanske småinvestorer, som nå har tilgang nye handelsplattformer uten kurtasje. Dette i en tid der betting ifm sportsarrangementer ikke har vært tilgjengelig.

Ser vi på sentralbankenes balanser har vi heller ikke sett den samme økningen etter sommeren som før sommeren, slik at tilførselen av ny likviditet ikke dytter investorer utover på risikoskalaen.

På tross av svak økonomisk utvikling i 2020 har markedet for førstegangsutstedelser av aksjer – IPO-markedet – vært meget sterkt. Børsnoteringene preges av selskaper innenfor helse, teknologi og ESG (med E i fokus). I USA overgår verdien av transaksjonene hittil i år alle tidligere års første 9 måneder, så om trenden holder vil 2020 passere rekordårene 1999 og 2000. I Norge har vi sett mange mindre dealer, drevet av mindre utstedere på Merkur Market.  

I kredittmarkedene har nordiske selskapsobligasjoner fortsatt å gjøre det sterkt. DNB Nordic High-Yield Index var opp 1,2% i september og er nå ikke ned mer enn 1,6% for året. Kredittmarkedet leverte også mange emisjoner. Internasjonalt har vi i motsetning til i Norden sett noe økning i kredittpåslagene i september.

Makroøkonomiske tall fortsatte å levere bedre enn forventning i september etter at nøkkeltallene ble kraftig nedjustert da koronaviruset inntraff. Innkjøpssjefsindekser og arbeidsledighet ble rapportert bedre enn forventet i USA, eurosonen og Kina. Dette reflekteres også i Citi’s Economic Surprise Index som ligger på høye nivåer, dog noe ned fra toppen i august.

Etter sterk innhenting over de siste månedene svekket oljeprisen (Brent) seg til USD 41/fat i september på frykt for lavere etterspørsel. Kronekursen har fulgt i samme retning og handler på 10,9 og 9,3 mot hhv EUR og USD. Andre råvarer, som kobber (0,1%), aluminium (-2,7%) og gull (-4,2%) hadde også en beskjeden utvikling i september.

Av andre tema har oppblomstring av koronaviruset, brexitforhandlinger og det amerikanske valget vært gjengangere i mediene. Vi forventer at disse vil fortsette å prege nyhetsbildet de neste månedene.