Aksjemarkedet så en rekyl i oktober. MSCI World Index steg 7,0% (NOK). Hovedindeksen på Oslo Børs, den nordiske VINX indeksen og amerikanske S&P 500 steg henholdsvis 6,7% (NOK), 3,3% (NOK) og 8,0% (USD). 

Aksjer innen industri, syklisk konsum, finans og helse ledet an i Norden (MSCI Nordic). Industri og syklisk konsum fikk en pen oppgang etter svak kursutvikling tidligere i år. For finans har bankene hatt en sterk periode der høyere renter gir høyere rentemarginer. Mer klarhet i Danske Banks hvitvaskingssak ga kursoppgang i aksjen og bidro dermed til sektoren. Svake resultater for Telia, Viaplay og Ericsson bidro til svak utvikling innen kommunikasjon og teknologi. 

Rapporteringssesongen har så langt utviklet seg tilfredsstillende, men selskaper som skuffer er blitt straffet. Nordiske selskaper med høy andel av inntekter i USD har fått en boost av valutaeffekter. 

Preliminære PMI-er for oktober viser nedgang både i Europa og i USA. Global PMI ventes å komme inn under nøytralnivået på 50. Arbeidsledigheten er lav. I USA ble det skapt flere jobber enn ventet i september og arbeidsledigheten sank videre til 3.5%. BNP i USA økte med en årstakt på 2,6% i tredje kvartal etter å ha falt 1,1% i første halvår. Økningen forklares av handelsunderskuddet hvor eksporten økte mens importen falt. Nedgangen i boliginvesteringer trakk 1%-poeng fra BNP.  

Frykten for at den vedvarende høye inflasjonen (preliminær KPI på over 10% i oktober) skal resultere i en pris-lønnspiral gjorde at den europeiske sentralbanken økte styringsrenten med nye 75 bp til 1.5% i oktober. Til tross for resesjonsrisiko venter den videre hevinger. En pris-lønnspiral truer også i USA der Atlanta Feds medianlønns undersøkelse viste en økning på 6.5% år-over-år per september, opp fra 6.3% i august, mens kjerneinflasjonen kom inn på 6.6%. US Fed er ventet å heve 75 bp denne uken, mens Norges Bank ventes å heve 25 eller 50 bp denne uken. 

Med den spente geopolitiske situasjonen og energikrisen i Europa så fortsetter energiprisene å være volatile. Naturgassprisen (Amsterdam en måneds termin i EUR/mwh), som toppet ut i august, var ned ytterligere -49% i oktober da europeiske lagre har blitt fylt opp for vinteren og været har vært varmere enn ventet. Skip med naturgass til levering står i kø utenfor Europas havner i påvente av ledig havne- og lagringskapasitet. Ettersom naturgassterminprisene peker oppover igjen spekulerer befrakterne også i å avvente levering til tross for at fraktratene har skutt i været. Etter at oljeprisen falt gjennom sommeren og høsten så steg den 8% til USD93/bbl i oktober.  

Andre råvarepriser så en blandet utvikling i oktober. Kobber (-1%) og sink (-9%) falt, mens aluminiumsprisen (+3%) steg. Hvete (-4%) og ris (-4%) falt mens soyabønner (+3%) og mais (+2%) steg. 

Bedring av markedssentimentet og en sterkere oljepris var trolig med på å hjelpe kronen, som styrket seg hhv 4,7% og 3,8% mot USD og EUR i oktober etter å ha svekket seg betydelig hittil i år.  

Lange statsrenter fortsatte oppover i oktober. Amerikanske, tyske, norske og svenske tiårsrenter økte med hhv 22 bp, 3 bp, 20 bp og 7 bp til hhv 4,05%, 2,14%, 3,50% og 2,17%. Mens styringsrentene er ventet å øke videre det neste året så er rentekurvene flate til svakt fallende derfra. 

I kredittmarkedene var DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks ned -0,5% i oktober og ned -2,2% hittil i år. Shipping og energi var positive bidragsytere mens eiendom og finans bidro negativt. Internasjonalt så vi europeiske og amerikanske investment grade-kredittpåslag falle med 18-21 bp i oktober.