Markedsutvikling i oktober

Oktober ble nok en bra børsmåned i det nordiske aksjemarkedet. Hovedindeksen på Oslo Børs og den nordiske VINX indeksen steg med henholdsvis 3,1% og 2,3%, målt i norske kroner. Best gikk det for aksjer innen eiendom (+12,0%), helse (+5,3%) og finans (+5,1%). Eiendomsaksjene fikk dermed et lite «comeback» etter en svak utvikling i september på bakgrunn av en stigende rentekurve. Stigende renter er godt nytt for finansaksjene som fortsetter å være sterke, og har med den siste måneds oppgang sett en økning på 35% hittil i år. Aksjemarkedet i USA (S&P 500) hadde en veldig god måned og steg med 7%. 

Rapporteringssesongen for 3. kvartal har så langt vært blandet, men i sum noe bedre enn ventet for nordiske selskaper. Tiden før kvartalsrapporteringen var preget av flere «profit warnings» på bakgrunn av leveranseproblemer, komponentmangel og økte råvarepriser. Flere selskap trekker frem prisøkninger og flaskehalser i kvartalsrapportene, samtidig som det varsles om ytterligere prisøkninger sammen med forsinkelser i leveranser. Oljeselskapene kan vise til rekordresultater på bakgrunn av de høye olje- og gassprisene. Likevel, ikke alle aksjer med gode tall steg på rapporteringsdagen. Børsoppgangen har allerede priset inn gode resultater. Av IPO-er i oktober i det nordiske markedet er det verdt å nevne robotlager-selskapet Autostore som ble tidenes nest største børsnotering i Norge og bilselskapet Volvo Cars i Sverige. 

Energiskvis og høye råvarepriser har dominert nyhetsbildet denne høsten. I oktober steg Bloombergs brede råvareprisindeks videre med 3% og er nå opp 32% hittil i år. Oljeprisen holder seg på et høyt nivå og steg med 7% til 84 dollar per fat. Særlig volatilt var det i kull- og aluminiumsprisene som begge steg til nye toppnoteringer for året i oktober før de falt noe tilbake i slutten av måneden. Kinesisk kullpris med levering i januar 2022 endte ned 23% for måneden etter å ha vært opp 43%, og LME aluminum spot endte ned 5% etter å ha vært opp 11%. De høye råvareprisene er et resultat av at tilbudssiden ikke greier å holde tritt med den høye etterspørselen, samtidig som man har hatt frakttrøbbel. I Europa sliter man i tillegg med energiskvis som har gitt rekordhøye kraftpriser som tærer på energiintensive bedrifters lønnsomhet. Europeiske naturgasspriser har sett en kraftig økning siden sommeren, men kom ned i slutten av oktober på signaler fra Russland om en økning av gassoverføringene til Europa fra neste måned. For eksempel var UK naturgass spot opp hele 38% på det meste i løpet av måneden før den endte ned 28%. De høye olje- og gassprisene kan være en viktig årsak til den sterke kronekursen vi så i oktober hvor oljeselskapene kjøper kroner for å betale økt skatt. NOK styrket seg med 3,6% mot EUR til 9,76, og med 3,4% mot USD til 8,44. 

Aktiviteten i primær markedet for både investment grade og high yield obligasjoner har vært god i oktober. Europeiske og nordiske investment grade og high yield spreader lå relativt uendret gjennom måneden. Man så imidlertid en spreadutgang i enkelte eiendomsobligasjoner i etterkant av at Heimstaden Bostad og Heimstaden AB la ut flere obligasjoner i det europeiske obligasjonsmarkedet. Både korte og lange renter fortsatte oppgangen. Den norske 10-årsrenten økte med 10bp til 1,7% og 3 måneders Nibor økte med 16bp til 0,74%. Det er nå bakt inn mellom 5 og 6 rentehevinger i den norske rentekurven frem til desember 2022. Amerikansk 10årig statsrente endte relativt flat gjennom måneden på 1,56%. 

Arbeidsledigheten i Norge falt med 0,1% i oktober til 2,5% sesongbasert, i tråd med Norges Bank prognoser. Norges Bank annonserte at de skal senke kjøpene av kroner per dag til NOK 700m i november fra NOK 1700m i oktober. Grunnen skal være de økte skatteinnbetalingene fra oljeselskapene. Den månedlige ForbrukerMeteret indeksen steg fra 5,6 i september til 6,1 i oktober, hvor det historiske gjennomsnittet er 0. Målingen viser at husholdningene er komfortable med sin personlige økonomi og ikke er særlig bekymret for de økte strømprisene.