Makroøkonomiske indikatorer er fremdeles solide, men viser nedgang fra i sommer. Mobilitetsdata fra Apple Maps er ned fra toppen. Det samme gjelder ‘Citi economic surprise index’ som viser færre positive overraskelser i makrotallene nå enn for 2 måneder siden. I tillegg kom kvartalstallene til de store teknologiselskapene i USA. Tallene slo konsensus forventninger, men imponerte ikke markedet som sendte aksjene ned.

Det har vært rekordmange børsnoteringer i Norge. I oktober kom 18 nye selskaper på børs, særlig innen sektorene teknologi og fornybar energi. Det store flertallet av selskapene ble listet på Merkur Market. Merkur har en mindre omfattende opptaksprosess for nye selskaper. Det var stor interesse for å delta i børsnoteringene. Mot slutten av måneden kom flere av de nye aksjene ned, sammen med resten av markedet.

Kvartalstallene i Norden har så langt vært gode. Rapporteringen for 3. kvartal er ikke over, men så langt har selskapene levert gode marginer og lave kostnader. Det er derimot få selskaper som har levert veldig sterkt på topplinjen, og fremtidsutsiktene er mer blandet. På tross av gode kvartalstall var nordiske børser ned mot slutten av måneden, da rapporteringssesongen startet. Metallprisene holdt seg godt i oktober, på tross av et svakt aksjemarked. Dette gjelder for eksempel aluminium, jernmalm og kobber. Oljeprisen falt videre denne måneden, Brent-oljen fra 42,1 til 37,7 dollar per fat.

Kredittmarkedet tok seg en pustepause. Nordiske høyrente obligasjoner startet oktober opp, men kom ned mot slutten av måneden. Dette i takt med et fallende aksjemarked og lavere oljepriser. Høyrente obligasjoner har hatt en sterk innhenting etter koronafallet i mars, men er enda ikke i pluss for året. Investment Grade-obligasjoner har derimot hentet inn hele korona-fallet. Kjøp fra sentralbankene har hjulpet de sikreste selskapsobligasjonene.

Det kom ikke nye stimulanser i USA i oktober. Man diskuterte fiskale tiltak på rundt 2000 milliarder dollar, men samtalene strandet, blant annet på uenigheter om støtte til Statene. Donald Trump ble selv koronasmittet i oktober, men presidenten kom seg relativt hurtig. Amerikansk 10-årig statsrente kom litt opp gjennom måneden, fra 0,68 til 0,86 prosent.

Oktober ble en volatil børsmåned og endte med fall. November begynner med presidentvalget i USA.