I løpet av måneden fikk vi en rekke positive vaksinenyheter som gjorde at markedene skjøt fart. Nyhetene ga optimisme for at økonomiene vender tilbake til normalen en gang i 2021. Pfizer/BioNTech og Moderna har utviklet såkalte mRNA-vaksiner som må oppbevares i meget kalde temperaturer, men som er blitt testet til hele 95% effektivitet. AstraZeneca’s vaksine bruker en mer standard metode og snittet av ulike doseringer ga lavere effektivitetsmåliling enn mRNA-vaksinekandidatene, men kan oppbevares i vanlig kjøletemperatur, er billigere og kan produseres i høyere kvantum.  

Valget i USA ble jevnere enn meningsmålingene først viste, men Biden ble etter hvert kåret til vinner. Markedet så ut til å like kombinasjonen av seier til Biden og sannsynlig republikansk flertall i senatet.  

På sektornivå var det sykliske aksjer som gjorde det sterkest i november. Energi (+24%), syklisk konsum (+18%) og finans (+16%) var de sterkeste sektorene i Norden. De har gjennom måneden tatt igjen mye av forspranget til mer stabile sektorer, som leder an for året. 

Kredittmarkedene hadde også en god måned. DNB Nordic High Yield Index var opp 1,1% i november. Siden bunnen i mars er indeksen opp 31%. Emisjonsmarkedet var sterkt både i Norden og internasjonalt i november. Hittil i år leder USA utstedelsesstatistikken med investment grade og høyrenteutstedelser opp hhv 54% og 70% år-over-år. Lavere renter, sentralbankenes verdipapirkjøp og økning i husholdningenes sparerater har antakelig bidratt til at markedet har trosset koronavirusurolighetene.  

Råvarer som tjener på bedring i økonomisk aktivitet, fortsatte å gjøre det bra i november. Den sterke utviklingen i oljeprisen (+28%) trakk antakeligvis også med seg kronen oppover (EURNOK +5%, USDNOK +7%). Andre råvarer som kobber (+13%) og aluminium (+10%) har sett en god utvikling de siste månedene mot dollaren. Gull (-5%), som tidligere i år gjorde det sterkt på økonomisk usikkerhet og pengetrykking, har derimot falt tilbake den siste tiden. 

Makroøkonomiske indikatorer gjorde det bedre enn forventning i november. USAs ISM manufacturing steg fra 55 til 59, mens arbeidsledigheten falt fra 7,9% til 6,9%. I Kina økte innkjøpssjefsindeksen fra 51 til 52, det høyeste på mer enn tre år. I Europa går det svakere etter strengere nedstengninger. Innkjøpsindeksen for servicesektoren sank noe, men var fortsatt bedre enn forventning. De gode makrotallene reflekteres også i Citi’s Economic Surprise Index som ligger på høye nivåer, dog noe ned fra toppen i august. 

Alt i alt en meget sterk måned for finansmarkedene, som gjør at 2020 kan ende opp med å bli ganske bra på tross av koronavirusutbruddet.