Forsinkelser i vaksineutrulling og problemer med AstraZeneca vaksinen skaper forsinkelse med gjenåpning av samfunnene i Europa, mens USA og Storbritannia har fått fart på vaksinasjonen av den voksne del av befolkningen.

Oppgangen i lange lange renter og dermed en brattere rentekurve har økt inntjeningsforventningene for banker og livsforsikringsselskaper. Kombinasjonen av både pengepolitisk og finanspolitisk stimulanser i USA har skapt økt bekymring for inflasjonsutviklingen.

Kredittmarkedene i Norden hadde en sterk måned. I forbindelse med fremleggelsen av inflasjonsrapporten i midten av mars signaliserte Norges Bank at de vil starte med rentehevinger i andre halvår.