Kjerneinflasjon i USA kom inn på hele 0,9% for måneden mot forventet 0,3% og gir en årstakt på 4,2% langt over forventningene og FEDs inflasjonsmål. Lange renter steg noe, men kom tilbake igjen mot slutten av måneden. Så lenge FED ikke signaliserer at de vil starte med å heve rentene og trappe ned verdipapiroppkjøp, så vil ikke investorene ta posisjoner mot sentralbanken.

Råvarepriser som kobber og aluminimum holdt seg relativt flate etter sterk oppgang så langt i år, mens gullprisen steg som nok kan tilskrives kursfall i kryptovalutaer. Matvarepriser falt tilbake etter en kraftig økning gjennom året.